Commissie Training van start

Met ingang van vorige week is de Commissie Training geinstalleerd. De Commissie Training in de nieuwe bestuursstructuur vervangt de STB zoals deze in de oude bestuursstructuur bestond, maar met andere verantwoordelijkheden.

De Commissie Training bestaat uit:

  • Franc Overmars – voorzitter en trainerscoördinator SenAB (Franc is coördinator alle niet loopgroepen voor SenAB, polstoktraining C+ en de MILA trainingsgroep voor AB junioren en trainingsgroep Bram Wassenaar)
  • Bastiaan Nuijen – trainerscoördinator CD
  • Sebastian Bon – trainerscoördinator pupillen
  • Ad Littel – trainerscoördinator wegatletiek (Ad is coördinator alle loopgroepen, inclusief Atletiek Plus groep, exclusief MILA trainingsgroep voor AB junioren en trainingsgroep Bram Wassenaar)
  • Ton Gordijn – secretaris en algemeen lid
  • Vacant – materiaalbeheer
  • Vacant - opleidingen

De trainerscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken met betrekking tot de trainingen binnen de verschillende doelgroepen. Dit betekent dat deze personen aanspreekpunt zijn voor de trainers en dat de coördinatoren zullen communiceren met de trainers onder andere omtrent afspraken en beleid vanuit het bestuur en de Commissie Training.

Voor een atleet is en blijft de trainer in eerste instantie het aanspreekpunt. Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat een atleet geen gehoor vindt bij zijn trainer, kan de atleet rechtstreeks de trainerscoördinator aanspreken over zijn training.

Als bestuur zijn wij Franc, Bastiaan, Sebastian en Ad erkentelijk dat ze deze taken op zich willen nemen en wij gaan ervan uit dat alle trainers hen zullen ondersteunen in hun taak. Het bestuur bedankt ook Ton voor het feit dat hij de taken die hij binnen STB verrichtte ook binnen de Commissie Training op zich wil nemen.

Indien er leden zijn die zich binnen deze commissie willen inzetten met betrekking tot inventariseren en organiseren van de opleiding van trainers en het beheer/aanschaf van materiaal dan horen wij het graag. Voor meer informatie omtrent de functies neem contact op met Irene Ris, Harry van Elk of Franc Overmars.

Namens het bestuur
Harry van Elk – bestuurslid Sportzaken

Mededelingen overzicht