Van de voorzitter - 13 februari 2016

Het is al bijna twee maanden geleden dat tijdens de ALV Jan van Zwieten de voorzittershamer aan mij heeft overgedragen. Lees verder wat onze voorzitter Eveline van Enk te melden heeft!

Het is al bijna twee maanden geleden dat tijdens de ALV Jan van Zwieten de voorzittershamer aan mij heeft overgedragen. Niet alleen Jan nam op dat moment afscheid van het bestuur. Ook Ary van den Broek, Ad Littel, Irene Ypma en Erik van Leeuwen hebben op dat moment hun bestuurstaken overgedragen en zijn gelukkig (!) doorgegaan met hun activiteiten voor de vereniging.

Toen stond er ineens een ‘nieuw’ bestuur. Nieuw, nieuw….eigenlijk niet echt, want Han van Bommel en Monique Meijer zaten natuurlijk al in het bestuur. Peter Roskam was achter de schermen al als secretaris aan de slag gegaan en hij is in december dan ook formeel benoemd. Nieuw in het bestuur zijn Harry van Elk en Marc de Haan; twee bekenden binnen de vereniging.

Samen met onze verenigingsmanager Irene Ris, zijn we vrijwel direct aan de slag gegaan. Allereerst met het inrichten van het kader, want zonder kader is er eigenlijk geen besturing van de vereniging. Vrijwilligers, die zich willen inzetten in bepaalde rollen en commissies, zijn onontbeerlijk voor het welslagen van de vereniging.

Wat is er dan allemaal gerealiseerd in de afgelopen twee maanden? Op het gebied van Sportzaken is de Commissie Traininggeïnstalleerd. De Commissie Training in de nieuwe bestuursstructuur vervangt de STB zoals deze in de oude bestuursstructuur bestond, maar met andere verantwoordelijkheden. Op de site kun je meer lezen over de nieuwe structuur en coördinatoren die binnen deze commissie actief zullen zijn.

Een andere mijlpaal die we hebben bereikt, is de Verklaring Omtrent Gedrag. Deze VOG is voor alle trainers en vrijwilligers die met kinderen werken, aangevraagd. Voor de meesten is de VOG inmiddels afgegeven en we hopen in de komende weken dit actiepunt succesvol te kunnen afronden.

Op 30 januari zijn de Prestatieprijzenuitgereikt en hebben we onder het genot van een verlate nieuwjaarsborrel in bredere kring afscheid genomen van Jan als voorzitter. Een druk bezochte middag waarin we een aantal topatleten van onze vereniging met mooie toespraken in het zonnetje hebben gezet (mooie woorden van Franc en Harry) en waarin Lieneke Hoeksema de bestuursperiode van Jan in geuren en kleuren heeft toegelicht.

En dan nog een aantal zaken die het noemen waard zijn: het NK 10.000 meter bij de Gouden Spike, de (door)start van de Plus-groep onder leiding van Noortje en Tim, de geplande jurycursus waarvoor al veel leden zich hebben aangemeld, de opbrengst van de Grote Clubactie (€ 806,22),... en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit alles is alleen nog maar op organisatorisch vlak; op sportief gebied is de lijst namelijk nog veel langer (en hiervoor verwijs ik jullie graag naar de site)!

Dan wil ik graag afsluiten met een belangrijk onderwerp voor onze vereniging: de vrijwilliger. Zoals ik al eerder schreef kunnen we niet zonder vrijwilligers en als bestuur zijn we dan ook erg blij met iedereen die zich voor Leiden Atletiek wil inzetten. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: bijdragen aan het succes van Leiden Atletiek, zowel op sportief als organisatorisch gebied.

Zowel het bestuur, als de verenigingsmanager, is bezig met het afronden van het vrijwilligersbeleid en zodra dit klaar is, zal het worden geïmplementeerd. Daarmee zijn niet direct alle 'vacatures' gevuld en alle organisatorische uitdagingen opgelost, maar het is een begin. Alhoewel begin.... we bouwen natuurlijk verder op de organisatorische infrastructuur die de vereniging al heeft.

Teamwork makes the dream work

Mededelingen overzicht