Agenda ALV 23 november 2016

Het bestuur van Leiden Atletiek nodigt jou of je ouder(s)/verzorger(s) graag uit voor de Algemene Ledenvergadering najaar 2016. Een ALV met wederom een interessante agenda.

Naast de waardering voor een aantal bijzondere prestaties staan er ook weer mooie plannen op de agenda. Meer dan genoeg reden om hierbij aanwezig te zijn en mee te denken en praten. Alle inbreng en ondersteuning is van harte welkom. We sluiten de avond dit keer af met een borrel.

wanneer woensdag 23 november 2016
ontvangst 20.00 uur
ALV 20:30 - 22:00 uur
borrel 22.00 – 23.00
waar Kantine Leiden Atletiek

Agenda ALV

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Waardering voor een aantal bijzondere prestaties
 4. Plannen en begroting 2017
 5. Verslag ALV 20 april 2016
 6. Vrijwilligersbeleid
  Definitieve versie
  Waar hebben we behoefte aan?
 7. Plan Erelid en lid van verdiensten
 8. Bestuursleden:
  • Herbenoeming penningmeester Han van Bommel (volgens rooster aftredend in najaar 2016; zie bijgevoegd aftreedschema)
  • Benoeming Jan Botman op Accommodatie
 9. Rondvraag
 10. AfsluitingTot woensdag 23 november!

  Met vriendelijke groet,
  Peter Roskam,
  Secretaris Leiden Atletiek

Downloads:

Mededelingen overzicht