Bericht voor A-junioren die senior zijn geworden

Zoals bekend zijn jeugdleden vanwege de regels van de Atletiekunie verplicht over een wedstrijdlicentie te beschikken. A-junioren die met de leeftijdsovergang per 1 november senior zijn geworden zijn vanwege deze wijziging van categorie niet meer verplicht een wedstrijdlicentie te hebben.

Wij verzoeken de A-junioren die senior zijn geworden en die hun wedstrijdlicentie per 1-1-2016 willen opzeggen dit uiterlijk 15-12-2015 aan de ledenadministratie door te geven.

Mededelingen overzicht