Informatie Inschrijfformulier Jeugd

Je kunt lid worden van Leiden Atletiek door dit online aanmeldingsformulier volledig in te vullen.

 • Kies bij Activiteit > Atletiek het lidmaatschapstype dat voor jou van toepassing is.
  • Wedstrijd: Lidmaatschap met wedstrijdlicentie (voor pupillen en junioren verplicht)
  • Recreant: Lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie (alleen keuze voor senioren en masters)
  • Gastlid: Lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie en bondscontributie (alleen indien je al wedstrijdlid bent bij een andere atletiekvereniging)
  • Overig: Lidmaatschap voor bijzondere leden (bijvoorbeeld trainers of niet-trainende juryleden)
 • Bondsnummer (= Licentienummer): alleen invullen indien het een overschrijving betreft van een andere atletiekvereniging naar Leiden Atletiek.
 • Vanaf 4 jaar kun je al lid worden van Leiden Atletiek.
 • Vanaf 1 november in het jaar dat je 6 jaar wordt, mag je aan wedstrijden mee doen en is een wedstrijdlicentie verplicht.
 • Om in aanmerking te komen voor het speciale studententarief dienen voltijds studenten jaarlijks voor 1 januari een bewijs van hun studeren aan de ledenadministratie te verstrekken. Het lagere tarief geldt dan voor het gehele jaar dat daarop volgt. Bij aanvraag van het studententarief gedurende het jaar gaat het lagere tarief in met ingang van het eerstvolgende kwartaal.
 • Contributie bestaat uit een bedrag per kwartaal voor de vereniging (= clubcontributie) plus een verplichte jaarlijkse bijdrage voor het bondslidmaatschap van de Atletiekunie.
 • De contributie (vereniging en bond) en eventueel de wedstrijdlicentie wordt met automatische incasso geïnd. Zie hier de contributiebedragen.
 • Leiden Atletiek heeft bij minderjarige leden van de ouders toestemming nodig voor het automatisch incasseren van de contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.