Welkom terug: Irene Ris

Wij zijn verheugd jullie te melden dat Irene Ris weer terugkomt bij Leiden Atletiek. Voor de zomer hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden met Irene en gelukkig zijn we tot een overeenkomst gekomen: met ingang van 1 september verwelkomen wij Irene weer als verenigingsmanager! Irene zal zich vooral richten op de implementatie van het vrijwilligersbeleid. Dit beleid is tijdens haar afwezigheid geformaliseerd en goedgekeurd door de ALV. Nu wordt het tijd om over te gaan tot implementatie en hiervoor hebben wij de hulp van Irene hard nodig. Vacatures moeten opgesteld worden, vrijwilligers gevonden en er moet een match gemaakt worden. Want we willen vraag en aanbod gemakkelijker op elkaar laten aansluiten en alle activiteiten en commissies van Leiden Atletiek soepel laten verlopen. Wij wensen Irene heel veel succes en vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar steentje zal bijdragen om haar inspanningen tot een succes te maken. Samen zijn wij Leiden Atletiek!

 

Nieuws Overzicht