Van de Ledenadministratie

Belangrijk nieuws voor A-junioren die m.i.v. 1 november senior zijn geworden, studenten en leden die op willen zeggen.

A-junioren die m.i.v. 1 november Senior zijn

Zoals bekend hebben jeugdleden verplicht een wedstrijdlicentie. Deze wedstijdlicentie is niet meer verplicht voor A-junioren die per 1 november Senior zijn. Dus ben je per 1 november een Senior en wil je je wedstrijdlicentie opzeggen per 1 januari a.s.? Doe dit dan uiterlijk 15 december a.s. bij de ledenadministratie.

Bericht voor studenten

Ben je een voltijd student die lid wil zijn/blijven tegen ons aantrekkelijke studententarief? Meld je dan voor 15 december aan bij de ledenadministratie en mail direct een kopie van je collegekaart of bewijs van Duo waaruit blijkt dat je voltijd studeert. Ze heeft al een aantal bewijzen van inschrijving binnen. Wie volgt….?

Bericht voor leden die willen opzeggen

De Atletiekunie heeft alle atletiekverenigingen gemeld dat zij strikt de hand houdt aan de opzegtermijn van één maand. Dit wil zeggen dat Leiden Atletiek voor iedereen die per 1 december als lid geregistreerd staat, de bondscontributie en indien van toepassing ook de wedstrijdlicentie moet afdragen. Daarom vragen wij iedereen die zijn lidmaatschap wil beëindigen (liever niet natuurlijk) dit te doen bij de ledenadministratie. Van afmeldingen die na 25 november binnenkomen, moeten wij de bondsafdracht helaas bij u in rekening brengen. Maar we vinden het natuurlijk veel leuker als u gewoon lid blijft!

Mededelingen overzicht