Agenda ALV 18 april 2018

Het bestuur van Leiden Atletiek nodigt jou of je ouder(s)/verzorger(s) graag uit voor de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2018.

Een ALV met wederom een interessante en uitdagende agenda. 

Naast de waardering voor een aantal bijzondere prestaties, staan er dit keer ook weer mooie verslagen en een aantal voorstellen op de agenda. We stellen je aanwezigheid zeer op prijs. We sluiten de avond weer af met een gezellige borrel.

Naast de waardering voor een aantal bijzondere prestaties, staan er dit keer ook weer mooie verslagen en een aantal voorstellen op de agenda. We stellen je aanwezigheid zeer op prijs. We sluiten de avond weer af met een gezellige borrel.

Wanneer Woensdag 18 april
Ontvangst 20:00 uur
Vergadering 20:30 - 22:00 uur
Borrel 22:00 - 23:00 uur
Waar Clubhuis Leiden Atletiek

Agenda ALV

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Waardering voor een aantal bijzondere prestaties van atleten en vrijwilligers

4. Jaarverslag 2017

5. Kascontrolecommissie

6. Kascontrolecommissie vervanging

7. Verslag ALV 29 november 2017

8. Decharge van bestuur

9. Bestuursleden:
a. Vacature Bestuurslid Jeugd
b. Herbenoeming voorzitter Eveline van Enk (zie aftreedschema)

10. Voornemen verbouwing kantine 

11. Rondvraag

12. Afsluiting

Hier vind je de de vergaderstukken (daarvoor dien je wel ingelogd te zijn).

Graag tot woensdag 18 april!

Met vriendelijke groet,
Peter Roskam, 
Secretaris Leiden Atletiek

 

Nieuws Overzicht