Vacature Bestuurslid Jeugd

Heb je zin om het grote aantal jeugdleden binnen de vereniging te vertegenwoordigen en wil je samen met andere bestuurs- en jeugdcommissie-leden samenwerken om de plannen voor de jeugd vorm te geven? Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken een bestuurslid Jeugd voor onze vereniging. 

Meer informatie staat hieronder of neem gerust vrijblijvend contact op met Han van Bommel (penningmeester_la@hotmail.com) of Eveline van Enk (eveline.van.enk@gmail.com). 

Welke functie?

We zijn altijd op zoek naar leden of ouders die een taak binnen onze vereniging willen vervullen. Specifiek zijn we nu op zoek naar een bestuurslid Jeugd.

Wat levert het me op?

Het bestuur bestaat uit zeven functionarissen. De bestuursfunctie Jeugd bij Leiden Atletiek geeft jou de kans om mee te denken, mee te helpen en invloed uit te oefenen op het bereiken van de verenigingsdoelen voor onze jeugdleden. We willen samen atletiek (laten) beoefenen in alle disciplines. Daarvoor is enthousiasme nodig en vooral de inzet van veel vrijwilligers. Voor dit doel zijn faciliteiten nodig, een toegespitst trainingsprogramma voor alle doelgroepen en een goede ondersteuning van de jeugdatletiek (denk hierbij aan het organiseren van wedstrijden, jeugdactiviteiten en communicatie). 

Wil je samen met andere betrokkenen werken aan het bereiken van deze doelen, dan is de bestuursfunctie Jeugd echt is voor jou.

Wat kost het me?

Het bestuur komt elke maand bij elkaar (op de eerste donderdag van de maand) en daarnaast zijn er Jeugdoverleg vergaderingen. Verder zal de functie naast de vergaderingen tijd kosten om zaken uit te zetten, uit te voeren en terug te koppelen. Gemiddelde tijdsbelasting is naar schatting 2-4 uur per week.

Voor een bestuursfunctie is het belangrijk dat je actief betrokken bent bij de club. Een achtergrond in de atletiek verlicht de uitvoering van de functie, maar is niet noodzakelijk. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en goede communicatievaardigheden zijn belangrijke eigenschappen.

Tenslotte vinden we het belangrijk om je te melden dat een bestuursfunctie vooral heel leuk en leerzaam kan zijn. 

Wil je in teamverband onze vereniging activeren en stimuleren? Dan zijn we zeker op zoek naar jou!

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan een mail naar manager@leidenatletiek.nl. Of wil je graag eerst meer informatie of een bestuursvergadering bijwonen, dan kun je ook terecht bij Han van Bommel of Eveline van Enk.

 

Vacatures Overzicht