Kantine en BSO

Wij verhuren onze kantine aan de buitenschoolse opvang. Gedurende de openingstijden van de BSO Smallsteps op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.30 uur (in de schoolweken) en in de schoolvakanties van 7.30 tot 18.30 uur is de kantine in gebruik bij de buitenschoolse opvang. Alle leden van Leiden Atletiek en ouders van jeugdleden kunnen dan géén gebruik maken van de kantine!

Het is in beperkte mate mogelijk voor de leden van Leiden Atletiek de door de BSO gehuurde ruimten weer te betreden vanaf 18.00 uur, waarbij zij uiteraard wel rekening houden met de BSO kinderen die tot 18.30 uur aanwezig zijn.

Houd hier a.u.b. rekening mee! Alvast bedankt!!

 
Mededelingen overzicht