20000 euro voor het project RaceRunning

Vandaag heeft de adviescommissie sportsimulering van de gemeente Leiden haar advies bekend gemaakt aan sportwethouder Paul Dirkse over een (derde) subsidieronde. Wethouder Dirkse heeft laten weten dit advies, zoals altijd over te nemen.

Er waren tien aanvragen ingediend. Drie werden er afgewezen en twee aanvragen moeten eerst nog verder worden uitgewerkt en daarna opnieuw ingediend. Leiden Atletiek behoorde tot de gelukkigen. Zij diende een aanvraag in om het project RaceRunning goed in de steigers te kunnen zetten. Dit project werd beloond met de hoofdprijs! Dat geeft extra energie en stimuleert inderdaad op forse wijze om RaceRunning verder uit te bouwen.

Weinig sportverenigingen dienden, vreemd genoeg, een aanvraag in. Leiden Atletiek heeft dat wel gedaan.  De vele uren, die het opstellen van zo’n aanvraag kost worden nu toch heel mooi gehonoreerd. Dat is super. De onafhankelijke commissie, bestaande uit Lodewijk Kallenberg, Nienke van Zijp en Tim van der Meer, liet weten: “De reden dat u deze subsidie krijgt is omdat deze aanvraag goed past in de doelstelling van de sportstimuleringsregeling: RaceRunning, hardlopen met een driewiel race loopfiets, is in Leiden een nieuwe sport, zelfs paralympisch, voor mensen met een lichamelijke beperking. Voor deze categorie mensen zijn in Leiden nog niet veel sportmogelijkheden. De vereniging Leiden Atletiek is een stabiele, actieve en goed georganiseerde vereniging. Om dit project goed tot stand te laten komen heeft de vereniging met veel samenwerkingspartners contact gelegd, zoals: het gemeentelijk loket voor de Wmo, het Rijnland Revalidatie Centrum en sportvereniging Rotterdam Atletiek.”

Foto: van links naar rechts: Nienke van Zijp, Noortje van Kempen (LA), Lodewijk Kallenberg, Paul Dirkse, Tim van der Meer

 

Nieuws Overzicht