Agenda ALV 10 april 2019

Het bestuur van Leiden Atletiek nodigt jou of je ouder(s)/verzorger(s) graag uit voor de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2019.

Een ALV met wederom een interessante en uitdagende agenda. Naast de waardering voor een aantal bijzondere prestaties, staan er dit keer ook weer mooie verslagen en een aantal voorstellen op de agenda. We stellen je aanwezigheid zeer op prijs. We sluiten de avond weer af met een gezellige borrel.

Wanneer woensdag 10 april
Ontvangst 20:00 uur
ALV 20:30 - 22:00 uur
Borrel 22:00 - 23:00 uur
Waar Clubhuis Leiden Atletiek

Agenda ALV

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Prestatieprijzen 2018 en bijzondere prestaties
 4. Jaarverslag 2018
 5. Kascontrolecommissie
 6. Vacature Kascontrolecommissie
 7. Verslag ALV 11 december 2018
 8. Decharge van bestuur
 9. Privacy AVG
 10. Veilige vereniging
 11. Verbouwing kantine
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting

De vergaderstukken kun je op de website lezen als je ingelogd bent.

Graag tot woensdag 10 april!

Met vriendelijke groet,
Peter Roskam, 
Secretaris Leiden Atletiek

Nieuws Overzicht