Wedstrijdgelden (= bijdrage voor deelname aan wedstrijden) innen

Deze maand verrekenen we de saldi van onze leden die zij hadden voor "wedstrijdgelden". Er is uitgegaan van het saldo per atleet/lid ultimo 2017 en daarbij zijn opgeteld - indien van toepassing - de vastgestelde bijdragen voor deelname aan wedstrijden in 2018. Een aantal leden krijgt geld terug en anderen moeten nog wat betalen. Het betreft 398 leden. Zij krijgen hiervoor een aparte factuur en e.e.a. wordt middels een automatische incasso geïnd van c.q. uitbetaald op het bankrekeningnummer van het betreffende lid.
Mocht je details willen over de berekening, dan kun je een e-mail sturen aan penningmeester@leidenatletiek.nl voor een toelichting.

In het vervolg zal de incasso van de wedstrijdbijdragen per kwartaal plaatsvinden bij de facturering en incasssering van je contributie.

In de Algemene Ledenvergadering van 12-11-2017 is nl. afgesproken de inschrijfgelden door te belasten o.b.v. deelname aan wedstrijden per atleet voor zover het inschrijfgelden betreft van

  • wedstrijden waarvoor LA het belangrijk en/of makkelijk vindt om dit via LA te laten verlopen i.p.v. via de individuele atleet/jeugdlid,
  • onderlinge wedstrijden, kerstbrunchrun en clubkampioenschappen, competitiebijdragen van jeugdlid

En voortaan eenmaal per kwartaal af te rekenen de inschrijfgelden van de wedstrijden/bijdragen competities etc. waarvoor het lid zich heeft opgegeven (via leiden Atletiek) en/of heeft deelgenomen en de verschuldigde bijdragen te incasseren bij de contributie.

Han van Bommel, penningmeester 

Historie
Leiden Atletiek beheerde de wedstrijdgelden van een groot aantal atleten. Daartoe hadden wij een aparte ING bankrekening. De administratie werd bijgehouden door Nico Plaatzer. Hij betaalde de inschrijvingsgelden van een aantal wedstrijden, bijdragen voor competitiedeelname etc. en boekte de inkomsten van atleten. Deze werkwijze is ooit voortgekomen uit het feit dat je je vroeger alleen in kon schrijven als club en niet als individuele atleet. Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van Atletiek.nu.
Atleten werd gevraagd een positief saldo aan te houden, bijdragen werden afgestaffeld en regelmatig diende het saldo te worden aangevuld.

Nieuws overzicht