Sportvisie

Een visie beschrijft het gezamenlijke toekomstbeeld. Een visie zorgt voor verbinding, vormt de basis voor het beleid en helpt bij het maken van keuzes.
De sportvisie geeft aan waar Leiden Atletiek op sportief gebied voor gaat. De sportvisie bestaat uit zeven samenhangende en elkaar versterkende punten waarbij het vertrekpunt is dat de sporter centraal staat.

Downloads:

Beleid en reglementen Overzicht