Atletiektrainingen in de 1,5 meter maatschappij

Atletiektraining in de 1,5 meter maatschappij vergt de nodige aanpassingen en daarmee creativiteit, flexibiliteit en organisatievermogen van trainers en atleten. In dit protocol staan de afspraken waar iedereen op én rond de baan zich aan moet houden. Het protocol is gebaseerd op de richtlijnen van NOC NSF, de Atletiekunie en de gemeente Leiden en door de Commissie Training en het bestuur opgesteld. Waar de eerder genoemde richtlijnen tekort schoten zijn waar mogelijk andere bronnen gebruikt of is getracht om tot consensus te komen.
Veel succes en plezier met de trainingen! Schroom niet om je vragen te stellen.

  • Dit protocol is bindend voor alle trainingen op en buiten de baan.
  • Individuele atleten zijn niet welkom.
  • Er wordt altijd met een trainer getraind.
  • Van het vastgestelde trainingsrooster mag niet worden afgeweken.

Commissie training & bestuur Leiden Atletiek

Downloads:

Corona Initiatieven Overzicht