Wat betekenen de nieuwe coronamaatregelen voor ons?

Ongetwijfeld hebben jullie ook het nieuws over de nieuwe coronamaatregelen gezien en gehoord. Wat betekent dit voor onze club?

Met ingang van dinsdag 15 december 2020 geldt het volgende:

  1. de trainingen in de zaal voor de jeugdleden worden verplaatst naar buiten (= atletiekbaan)
  2. het krachthonk is voor iedereen gesloten
  3. alle 18+ atleten kunnen niet komen trainen op onze atletiekbaan/accommodatie

Met name dit laatste punt heeft ons als leden van het corona kernteam/bestuur voor een dilemma geplaatst. De oproep van onze minister president is heel duidelijk: beperk je contacten, want dat is de enige manier waarop we het virus kunnen beletten zich te verspreiden. Groepslessen zijn verboden. Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Als sportvereniging blijft er dan weinig anders over dan te besluiten dat 18+'ers niet kunnen komen trainen. Dat staat haaks op de wens om het sporten te willen faciliteren ook voor onze 18+ atleten. We hebben echter al de ervaring dat één trainer met meerdere groepjes van 2 atleten niet werd toegestaan en dan wordt het wel heel erg ingewikkeld allemaal. We wachten even af met welke invulling van het 'verantwoord sporten' de NOC*NSF en de Atletiekunie komen en de noodverordening van onze veiligheidsregio.

Nieuws Overzicht