Nieuwe vertrouwenscontactpersonen

Een vertrouwenscontactpersoon (= VCP) is een contactpersoon binnen Leiden Atletiek die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en die als aanspreekpunt optreedt bij een melding van grensoverschrijdend gedrag. Bij Leiden Atletiek hebben wij nu twee vertrouwenscontactpersonen:

  • Marie-Jetta den Otter.
    Zij werkt aan de TU Delft als leraaropleider en docent vakdidactiek scheikunde. Ze begeleidt en geeft les aan scheikundedocenten in opleiding. Daarvoor heeft zij 15 jaar bij een middelbare school in Leiden lesgegeven. Marie-Jetta is zelf geen actief lid van Leiden Atletiek, maar haar 3 kinderen trainen bij de pupillen en de junioren. Ze staat dus vaak langs de lijn bij hun trainingen op woensdag en zaterdag.
  • Roel Zaaijer.
    Hij werkte tot medio 2022 als huisarts. Hij traint bij de recreantengroep.

Zij zullen binnenkort binnen onze vereniging op tournee gaan om zich voor te stellen.

Lees hier meer meer over wat een vertrouwenscontactpersoon doet, hoe een melding in zijn werk gaat etc. Je kunt de vertrouwenscontactpersonen van Leiden Atletiek bereiken door een mail te sturen naar: vcp@leidenatletiek.nl.

Nieuws Overzicht