December 2022
Woensdag 14 december
20:00 – 22:00

Algemene Leden Vergadering

Op de agenda o.a. meerjarenplannen, begroting 2023 en (her)benoemen van bestuursleden.