Bestuur

Voorzitter

Verantwoordelijkheden
De voorzitter is hét gezicht van de vereniging; zowel naar binnen voor leden, trainers en vrijwilligers als naar buiten voor bijvoorbeeld externe partijen als de gemeente. In deze rol is hij/zij direct verantwoordelijk voor het sponsorbeleid en de uitvoering daarvan, maar ook voor de te verkrijgen subsidies.

Hij/zij zal optreden namens het bestuur bij formele gelegenheden waarbij bijvoorbeeld medailles uitgereikt moeten worden.

Binnen het bestuur is de voorzitter verantwoordelijk voor het leiden van de bestuursvergaderingen. De uitvoer van het middellange en lange (als aanwezig) plan gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter. Omdat de voorzitter direct leiding geeft aan de Verenigings-Manager (VM) zal deze de voorzitter, maar ook de andere bestuursleden op een aantal zaken ondersteunen. De voorzitter fungeert ook als eerste aanspreekpunt voor de Vertrouwenscontactpersoon.

Commissies/werkgroepen
De volgende commissies en werkgroepen rapporteren direct aan de voorzitter: Gouden Spike, beleidsplan werkgroep, ledenwerving, vrijwilligerswerving, sponsoring.

Secretaris

Verantwoordelijkheden
De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie rondom het bestuur en de vereniging. Het gaat hier om het voorbereiden van de vergaderingen en het bijhouden van de actie- en besluitenlijsten van het bestuur. Voor de vereniging beheert de secretaris de statuten en de uitvoering hiervan. Daarnaast beheert de secretaris het archief, waaronder post, mails en ook afgesloten contracten.

Onder de verantwoordelijkheden van de secretaris valt ook de communicatie met de leden namens het bestuur. Het behandelen van binnenkomende en uitgaande post (papier en elektronisch) valt ook onder zijn verantwoordelijkheid. Niet alleen de voorzitter vertegenwoordigt het bestuur, ook de secretaris kan het bestuur vertegenwoordigen bij formele gelegenheden. En in afwezigheid van beiden, kunnen natuurlijk ook andere bestuursleden deze rol op zich nemen.

Commissies/werkgroepen
De volgende commissies/werkgroepen rapporteren aan de secretaris: werving & selectie, PR (nieuwsbrieven, website, pers en banners/vlaggen) en communicatie/website.

Penningmeester

Verantwoordelijkheden
De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële zaken binnen de vereniging zoals het opstellen van de begroting en de jaarrekening, kostenbewaking, beheren van de geldmiddelen en het innen van contributies. Ook de ledenadministratie en de administratie van de wedstrijdgelden valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Commissies/werkgroepen
De kascommissie rapporteert aan de penningmeester en de ad hoc werkgroepen aangaande de verantwoordelijkheden van de penningmeester, zoals het invoeren van een nieuw administratiesysteem.

Accommodatie

Verantwoordelijkheden
Het bestuurslid verantwoordelijk voor de Accommodatie regelt en beheert alle zaken en initiatieven rondom de accommodatie en de kantine. Ook de contacten met de gemeente over de huur van baan en gebouwen behoren tot deze rol, tenzij in onderling overleg met de penningmeester het zwaartepunt bij de financiële aspecten ligt.

Commissies/werkgroepen
Aan het bestuurslid verantwoordelijk voor de accommodatie rapporteren de volgende commissies en werkgroepen: technisch commissie en kluscommissie.

Jeugd/Junioren CD

Verantwoordelijkheden
Het bestuurslid verantwoordelijk voor de jeugd is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de jeugdatletiek binnen de vereniging. In deze rol zal zij nauw moeten samenwerken met het bestuurslid Sportzaken, om alle aspecten rondom wedstrijden (o.a. Quattrocross, ZHM en NK wedstrijden) en trainingen voor de jeugd en junioren CD te organiseren. Daarnaast is het bestuurslid ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die niet direct te maken hebben met de sport zoals het Sinterklaasfeest, Paaseieren zoeken, Grote Club Actie, Best, Paaskamp etc.

Senioren/Junioren AB

Verantwoordelijkheden
Het bestuurslid verantwoordelijk voor de senioren en junioren AB is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de senioren en junioren AB jeugdatletiek binnen de vereniging. Ook de recreanten vallen onder de verantwoordelijkheid van dit bestuurslid.

In deze rol zal hij nauw moeten samenwerken met het bestuurslid Sportzaken, om alle aspecten rondom wedstrijden en trainingen voor de senioren, junioren AB en recreanten te organiseren.

Sportzaken

Verantwoordelijkheden
Het bestuurslid Sportzaken is verantwoordelijk voor alle activiteiten en zaken rondom de inhoudelijke beoefening van de atletieksport; van het trainen van recreatieve lopers tot het begeleiden van de top sporters binnen de vereniging. Van het organiseren van recreatieve wedstrijden tot het organiseren en ondersteunen van regionale en zelfs landelijke (NK) wedstrijden. De taken en verantwoordelijkheden zijn ondergebracht bij verschillende teams, die hieronder zijn uitgewerkt. Continuïteit van deze werkgroepen is zeer belangrijk en participeren in het vrijwilligersbeleid is dan ook een belangrijke taak.

Commissies/werkgroepen
De volgende commissies en werkgroepen rapporteren aan het bestuurslid Sportzaken: Medische commissie, Topsport commissie, Materiaalbeheer, Wedstrijdcommissie, Jury commissie, ET, Wedstrijd secretariaat, Baanploeg materiaal, Trainers ondersteuning en opleiding.

In een aantal van commissies, zoals Wedstrijdcommissie en – secretariaat, Jury commissie en Trainers,  zal een vertegenwoordiger van Jeugd/Junioren CD en een van Senioren/Junioren AB plaats hebben. De vertegenwoordiger zal deze aandachtsgebieden beheren en verzorgen voor de jeugd/Junioren CD resp. Senioren/Junioren AB.