Bestuur

Het bestuur van Leiden Atletiek stelt zich graag aan u voor:

Voorzitter (algemeen bestuurslid en lid van DB)

Verantwoordelijkheden

De voorzitter is hét gezicht van de vereniging; zowel naar binnen voor leden, trainers en vrijwilligers als naar buiten voor bijvoorbeeld externe partijen als de gemeente. De voorzitter:

 • Stippelt samen met de andere bestuursleden en het “kader” het beleid uit en legt dat beleid voor aan de ALV
 • Leidt  bestuursvergaderingen en ALV
 • Onderhoudt contacten extern (o.a. deelname aan voorzittersoverleg Topsport, Atletiekunie, gemeente, LSF, zusterverenigingen in de regio etc.). Behartigt via deze contacten belangen van LA.
 • Bewaakt de eenheid en goede sfeer binnen de vereniging
 • Is bij onenigheid / conflicten hoogste op de escalatieladder
 • Is lid van de commissie veiligheid sportklimaat
 • Verantwoordelijk voor het sponsorbeleid en te verkrijgen subsidies

De voorzitter is te bereiken via voorzitter@leidenatletiek.nl

Secretaris (algemeen bestuurslid en lid van DB)

Verantwoordelijkheden
De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie rondom het bestuur en de vereniging. Onder de verantwoordelijkheden van de secretaris valt ook de algemene communicatie met de leden namens het bestuur. De secretaris:

 • Zorgt voor agenda en verslaglegging van de ALV en de bestuursvergaderingen.
 • Regelt correcte inschrijving bij instanties als de Kamer van Koophandel
 • Bewaking naleving inhoud van de Statuten
 • Bewaart VOG's en contracten
 • Stelt de nieuwsbrieven vanuit het bestuur op
 • Is verantwoordelijk voor de inhoud van de website
 • Vertegenwoordigt het bestuur bij formele gelegenheden

De secretaris is te bereiken via secretaris@leidenatletiek.nl

Penningmeester (algemeen bestuurslid en lid van DB)

Verantwoordelijkheden
De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële zaken binnen de vereniging zoals:

 • Het opstellen van de begroting en de jaarrekening, kostenbewaking, beheren van de geldmiddelen, het innen van contributies en wedstrijdgelden en het betalen van facturen en vergoedingen. 
 • De ledenadministratie.
 • Het beheer van het systeem AllUnited (voor de boekhouding, de ledenadministratie, het aanmaken van incasso’s en betalingen, de website en de ClubApp).
 • Onderhoudt contacten met de gemeente over de huur van baan en gebouwen (samen met bestuurslid accommodatie) 
 • Onderhoudt contacten met onderhuurders over de huur van baan en gebouwen (samen met bestuurslid accommodatie)
 • Is lid van de commissie veilig sportklimaat
 • Is lid van de commissie communicatie
 • Is lid van de werkgroep ClubApp

De penningmeester is te bereiken via penningmeester@leidenatletiek.nl.

Accommodatie

Verantwoordelijkheden
Het bestuurslid verantwoordelijk voor de Accommodatie regelt en beheert alle zaken en initiatieven rondom de accommodatie en de kantine. Dit bestuurslid:

 • Regelt en beheert alle zaken en initiatieven rondom de accommodatie en de kantine
 • Coördineert de bezetting van de bar
 • Is verantwoordelijk voor beschikbaarheid van voldoende sportmaterialen
 • Onderhoudt contacten met de gemeente over de huur van baan en gebouwen (ten aanzien van financiële aspecten doet hij dit samen met de penningmeester) 
 • Onderhoudt contacten met onderhuurders over de huur van baan en gebouwen (ten aanzien van financiële aspecten doet hij dit samen met de penningmeester)

Het bestuurslid accommodatie is te bereiken via accommodatie@leidenatletiek.nl

Jeugdzaken (pupillen, junioren CD en framerunners)

Verantwoordelijkheden

Het bestuurslid verantwoordelijk voor de jeugd is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de jeugdatletiek binnen de vereniging. Dit bestuurslid:

 • Is verantwoordelijk voor alle jeugdactiviteiten, die niet direct te maken hebben met de atletieksport, maar wel van belang om de jeugd te enthousiasmeren en stimuleren, zoals het Sinterklaasfeest, Paaseieren zoeken, Grote Club Actie, Kermismeerkamp, Paaskamp etc.
 • Is vraagbaak voor ouders en stimuleert ouders vrijwilligerswerk te doen
 • Is lid van de jeugdcommissie

Het bestuurslid jeugdzaken is te bereiken via jeugdzaken@leidenatletiek.nl

Jeugdsport (pupillen, Junioren CD en Framerunners)

Verantwoordelijkheden

Het bestuurslid jeugdsport is verantwoordelijk voor de trainersorganisatie en voor alle activiteiten en zaken rondom de inhoudelijke beoefening van de atletieksport bij de jeugd (pupillen, junioren CD en framerunners). Dit bestuurslid:

 • Is verantwoordelijk voor de trainersorganisatie bij de pupillen, junioren CD en Framerunners alsmede voor alle activiteiten en zaken rondom de inhoudelijke beoefening van de atletieksport;
 • Is lid van de commissie trainingszaken
 • Is namens het bestuur, samen met de voorzitter en het bestuurslid senioren en junioren A/B opdrachtgever van de adviseur trainingszaken
 • Is namens het bestuur samen met de penningmeester opdrachtgever voor projecten op het gebied van ICT
 • Creëert voorlopig een passief aanbod voor opleidingen en bijscholingen voor de overige trainers

Het bestuurslid jeugdsport is te bereiken via jeugdsport@leidenatletiek.nl

Senioren/Junioren AB

Verantwoordelijkheden
Het bestuurslid verantwoordelijk voor de senioren en junioren AB is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de senioren en junioren AB jeugdatletiek binnen de vereniging. Dit bestuurslid:

 • Is verantwoordelijk voor de trainersorganisatie bij en alle activiteiten en zaken rondom de inhoudelijke beoefening van de atletieksport door senioren en junioren A/B. Zowel competitief als recreatief
 • Is aanspreekpunt binnen het bestuur voor Currimus 
 • Is lid van de commissie trainingszaken

In deze rol zal hij/zij nauw moeten samenwerken met de bestuursleden trainingszaken en wedstijdzaken, om alle aspecten rondom wedstrijden en trainingen voor de senioren, junioren AB en recreanten te organiseren.

Het bestuurslid senioren en junioren AB is te bereiken via volwassenen@leidenatletiek.nl

Wedstrijdzaken

Verantwoordelijkheden

Het bestuurslid wedstrijdzaken is verantwoordelijk voor:
 • het organiseren van wedstrijden bij Leiden Atletiek voor pupillen, junioren en senioren.
 • Het opleiden van voldoende juryleden, en voldoende ploegleiders, leden van de baanploeg, de ET (Elektrische tijdwaarneming) en het wedstrijdsecretariaat.

Hij/zij wordt hierin bijgestaan door de wedstrijdorganisatiecommissie.

Het bestuurslid wedstrijdzaken is te bereiken via wedstrijdzaken@leidenatletiek.nl