Commissies Leiden Atletiek

Het bestuur kan zich in haar taken laten bijstaan door een aantal vaste commissies. 

In elke commissie zit minstens één bestuurslid. In elke bestuursvergadering wordt besproken wat er in de commissies speelt.

 

We kennen voorjaar 2023 de volgende commissies: 

  1. De medische commissie 
  2. De wedstrijdorganisatiecommissie 
  3. De commissie veilig sportklimaat
  4. De commissie trainerszaken 
  5. De commissie communicatie 
  6. De commissie accommodatie en materiaalbeheer 
  7. De jeugdcommissie
  8. De sponsorcommissie (in oprichting)
  9. De kascommissie  

Meer informatie over de commissies, wat zij doen en wie er in zitten, staat in dit document (april 2022, alleen voor leden).