Frame Running bij Leiden Atletiek

‘Atletiek is ook voor kinderen met een lichamelijke beperking’, vindt Leiden Atletiek. In het voorjaar 2018 is er begonnen met Frame Running voor de jeugd. Bij Frame Running loopt of rent de atleet met een driewieler race loopfiets (running frame), zonder pedalen, maar wel met een zadel en een borststeun (foto). De frames zijn geschikt voor kinderen, die afhankelijk zijn van een rolstoel, een rollator of heel moeizaam lopen. Met het running frame gaat er een wereld voor ze open.

Tot 2021 stond de sport bekend onder de naam Race Running. Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) heeft toen akkoord gegeven voor de verandering van de naam Race Running in Frame Running.

Het idee hierachter is dat er in de sport gekeken wordt naar het hulpmiddel. In ons geval (atletiek) wordt gebruik gemaakt van een frame. Bij atleten met een amputatie wordt gebruik gemaakt van een blade. Zo ontstaan de beschrijvingen Frame Running en Blade Running.  

In het begin heeft Leiden Atletiek running frames kunnen lenen van Frame Running Nederland. Deze running frames zijn gesponsord door de Nederlandse Stichting voor Het Gehandicapte Kind (NSGK). Leiden Atletiek heeft vervolgens alle mogelijke bronnen aangeboord om zelf tot aanschaf over te kunnen gaan. Dat is gelukt dankzij de initiatiefneemster binnen onze club, Noortje van Kempen. 

Vanuit een eigen collecte binnen Leiden Atletiek konden wij ons eerste running frame aanschaffen. Daarna konden we dankzij diverse sponsoren (Lastige Lijven Toertocht Haarlem, Singelloop Leiden, Zorg en Zekerheid Circuit en Leiden Road Runners Club) ons eigen “wagenpark” uitbreiden. Aanvullende bedragen voor aanschaf werden bijgelegd door het Foppe Fonds, de Dirk Kuijt Foundation en de NSGK.

Tot slot kregen wij een vorstelijke bedrag via de subsidie Sportstimulering van de gemeente Leiden. Met deze laatste subsidie hebben wij niet alleen een running frame gekocht, maar ook een stalling kunnen realiseren en werd de accommodatie aangepast inclusief een in hoogte instelbare aankleedtafel.

Na een proefperiode werden in 2018 de eerste kinderen lid van Leiden Atletiek. 

Inmiddels trainen wij met een hechte en gezellige groep van in totaal 14 deelnemers variërend in de leeftijd van 6 tot en met 21 jaar (stand 1-1-2023). Een aantal atleten maakt gebruikt van de beschikbare running frames van de club. Daarnaast bezitten een aantal atleten nu een eigen running frame aangeschaft via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de eigen gemeente.

Wij hebben een groep enthousiaste trainers, die allen trainerservaring hebben en ook de bijscholingscursus Frame Running van de Atletiek Unie hebben gevolgd of binnenkort zullen gaan volgen.

Naast de trainingen kan er inmiddels ook worden deelgenomen aan diverse wedstrijden in de loop van het jaar. Binnen Leiden Atletiek hebben we onderlinge wedstrijdjes en in het najaar kan worden deelgenomen aan de onderlinge clubkampioenschappen (meerkamp met loopnummers en een werponderdeel). 

Binnen de regio organiseren we met meerdere atletiekverenigingen de Dirk Kuijt Foundation Regiocompetitie. Hierbij worden afstanden gelopen variërend van 40 meter tot en met 1500 meter.  Inschrijving op meerdere afstanden (maximaal 3) is mogelijk. Per kalenderjaar zijn er zo'n drie wedstrijden in de regio. Deelname is uiteraard niet verplicht.

Training
Elke woensdag en zaterdag wordt er getraind, ook in de vakantie. Het is mogelijk om één of beide trainingen te volgen.

Trainingstijden
De trainingstijden zijn: zaterdag van 13:45-14:45 uur en woensdag van 16:00-17:00 uur.

Leeftijd
In principe zijn de trainingsgroepen bedoeld voor jongeren tussen de 6 en 20 jaar. Met ouderen maken wij individuele afspraken, afhankelijk van de trainingsbehoefte.

Wilt u meer informatie over Frame Running bij Leiden Atletiek neem dan contact op met de coördinator Frame Running, Lisanne Verhoeven.
Email: framerunning@leidenatletiek.nl

Wilt u meer informatie over Frame Running kijk dan op: http://framerunning.nl/