Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon bij Leiden Atletiek

 Op dit moment is er in de media veel aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Ook op ander gebied gaat het helaas wel eens fout. Denk aan discriminatie, pestgedrag en respectloos handelen. Binnen Leiden Atletiek willen we onze ogen daar niet voor sluiten. We streven naar een atletiekvereniging waar iedereen lekker bezig kan zijn met zijn sport en zich prettig en veilig voelt. Om hier aan bij te dragen hebben we binnen onze vereniging een vertrouwenspersoon. Dat is Hugo Houtgast.

Ik ben Hugo Houtgast. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als humanistisch geestelijk verzorger. Vanuit die hoedanigheid heb ik veel ervaring opgedaan als gesprekspartner voor mensen die met ongewenst gedrag te maken hebben gekregen. Binnen Leiden Atletiek fungeer  ik ook als luisterend oor voor diegenen die met dergelijk gedrag geconfronteerd worden. Belangrijk om te vermelden is dat ik vanuit mijn functie in het dagelijks leven een ambtsgeheim heb dat doorwerkt in mijn rol als vertrouwenspersoon bij Leiden Atletiek. Dat betekent dat wat mij in die rol in vertrouwen wordt verteld altijd onder ons blijft, tenzij je mij uitdrukkelijk toestemming geeft om daarmee naar buiten te treden. Dat geldt ook als het om strafbare feiten gaat. Ook die blijven onder ons.

 In eerste instantie kun je bij mij je verhaal kwijt. Desgewenst kunnen we kijken naar eventuele vervolgstappen. Wil je bijvoorbeeld melding maken? Bij wie? Wil je het bestuur op de hoogte stellen? De politie? En wat zijn de mogelijke consequenties van een dergelijke keuze? Als je met mij in contact komt, blijf je te allen tijde de baas over je eigen verhaal. Alleen jij beslist dus of er vervolgstappen gezet gaan worden en welke dat zijn. Ik luister, adviseer en verwijs je eventueel door. Ik ben beschikbaar voor iedereen binnen de vereniging: atleten, ouders en trainers. Ook om te sparren over mogelijk sociaal onveilige situaties en hoe om te gaan met bepaalde voorvallen of omstandigheden.

 Mijn telefoonnummer is 0653746796. Per mail ben ik te bereiken op: hura.houtgast@gmail.com