Vrijwilligers

Onze club draait bijna volledig op vrijwilligers.

Wij kiezen voor het uitgangspunt: iedereen is vrijwilliger en daarmee gaan wij er vanuit dat ieder lid (of zijn ouder) een kleine of grotere bijdrage levert.

Wij willen daarom het vrijwilligerswerk zodanig organiseren dat iedereen eenvoudig zijn vrijwillige bijdrage kan leveren en zorgen dat dit minder vrijblijvend is.

De vraag is: wat wil jíj doen?

Hieronder kun je lezen voor welke functies we op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Het gaat in sommige gevallen echt om structurele functies; trainer word je niet voor een paar weken, maar hopelijk voor een aantal jaar. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een jurylid.

Andere functies vragen een kortdurende inspanning, zoals het opzetten van de sponsorcommissie, lid de kascontrolecommissie, het bemannen van een waterpost of het helpen tijdens een competitie-dag.

Matrix met vacature titel, omschrijving en inspanningsindicatie:

Functie Categorie Frequentie omschrijving
Opsteller beleid “Veilig en vertrouwd sporten”  Algemeen Projectmatig Beleid opstellen over veilig sporten en de interactie tussen trainers en atleten en atleten onderling
Lid sponsorcommissie Algemeen doorlopend met lage frequentie werven van fondsen en onderhouden van contacten met sponsors
Lid organisatie 25 jarig jubileum Leiden Atletiek  Algemeen Projectmatig tijdens 2021 voorbereiden en organisatie van een aantal activiteiten (max 5) mbt ons jubileum. Bijv Tshirts, jubileumwedstrijd, reunie, social event, reclame, vlog etc
kantine beheerder
(post Covid-19)
Algemeen doorlopend met hoge frequentie coordinatie bezetting kantine, voorraadbeheer en evt (contacten met schoonmaak, BSO)
Vrijwilligers-coördinator Bestuur doorlopend met hoge frequentie aanspreekpunt voor vrijwilligers en werving
VOG coördinator/beheerder (Verklaring Omtrent Gedrag) Bestuur doorlopend met lage frequentie aanvragen en onderhouden VOG-verklaringen
Notulist (ALV-)vergaderingen Bestuur doorlopend met lage frequentie vastleggen van acties en besluiten van bestuursvergaderingen (11 x p/jaar) en ALV 2x p/jaar
kascontrolecommissie lid Bestuur 1 x per jaar controleert jaarlijks namens de leden de boekhouding en de jaarrekening en kijkt ook of het geld is uitgegeven aan de juiste zaken, of de uitgaven passen binnen de doelstelling van de vereniging
Website redacteur Communicatie doorlopend afhankelijk van het seizoen maken en onderhouden van artikelen en webpagina's
Nieuwsbrief redacteur Communicatie 4-6 x per jaar bundelen van nieuws- en webberichten in nieuwsbrief
Ploegleider Jeugd doorlopend afhankelijk van het seizoen begeleiding van de (competitie)wedstrijden van pupillen en CD-junioren en communicatie naar ouders (taak voor meerdere ouders)
Grote Club Actie coördinator Jeugd projectmatig 1x p jaar  jaarlijkse coordinatie van de Grote Club loten bij jeugd.
clubrecord administrateur Jeugd projectmatig 1x p jaar  bijhouden clubrecords adhv Atletiek.nu
Initiator e/o lid medische klantbordgroep  Medisch projectmatig lage frequentie Oprichten klankbordgroep voor informatie over medische vragen
EHBO'er (voor wedstrijden) Medisch doorlopend afhankelijk van het seizoen coordinator voor EHBO tijdens wedstrijden en EHBO'ers tijdens wedstrijden 
Masseur massageteam Medisch doorlopend met hoge frequentie coordinator en werver van masseurs
Lid elektronische tijdswaarneming (ET) Wedstrijd doorlopend afhankelijk van het seizoen Electronische tijdwaarneming bij wedstrijden afhankelijk van poule 2-6 x per jaar
Lid baanploeg Wedstrijd doorlopend afhankelijk van het seizoen Wedstrijdveld opbouwen en afbreken bij wedstrijden afhankelijk van poule 2-6 x per jaar
jurylid bij wedstrijden Wedstrijd doorlopend afhankelijk van het seizoen 2-3 maal Jury-activiteiten bij wedstrijden afhankelijk van poule 2-6 x per jaar

Ben je geïnteresseerd in een van deze taken of functies, meld je dan aan via onderstaand aanmeldformulier. We nemen dan zo snel mogelijk contract met je op voor nadere toelichting of mogelijkheden. 

Elke bijdrage wordt zeer gewaardeerd! Hopelijk tot snel.

Inschrijven voor vrijwilligerswerk

Naam *
Telefoonnummer *
Email *
Interesse
Omschrijving

captcha img
Vul de code in *