Agenda ALV 13 december 2023

Het bestuur van Leiden Atletiek nodigt jou of je ouder(s)/verzorger(s) graag uit voor de Algemene Ledenvergadering najaar 2023.
Naast de waardering voor een aantal bijzondere prestaties, vragen we de leden om de begroting voor 2024 vast te stellen.

Wanneer: woensdag 13 december 2023
Start: 20:00 u (inloop vanaf 19.30u)
Waar: Kantine Leiden Atletiek

Agenda1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Waardering aantal bijzondere prestaties
4. Verslag ALV 19 april 2023
5. Meerjaren beleidsplan 2023-2025 – behaalde resultaten
6. Plannen en Begroting 2024, incl. vaststelling contributie 2024
7. Aftreedschema bestuur najaar 2023 (ter kennisneming)
8. Rondvraag
9. Afsluiting

Hier vind je de vergaderstukken

NB. Om deze te lezen dien je ingelogd te zijn.

We sluiten rond 21.00 af met een borrel.


Met vriendelijke groet,
Bestuur Leiden Atletiek
Daniel Hake, Secretaris

Nieuws Overzicht