Agenda ALV 17 april 2024

Het bestuur van Leiden Atletiek nodigt jou of je ouder(s)/verzorger(s) graag uit voor de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2024.

Op de agenda staan o.a. het vaststellen van het jaarverslag over 2023, de herbenoeming van onze voorzitter en een presentatie over de plannen voor een ASM / obstacle run parcours.

Wanneer: woensdag 17 april 2024
Start: 20:00 u (inloop vanaf 19.30u)
Kantine Leiden Atletiek

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag ALV 13 december 2023
 4. Jaarverslag 2023
  1. Vragen over het jaarverslag
  2. Verslag van de kascommissie
  3. Goedkeuring jaarrekening (besluit)
  4. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid (besluit)
  5. Gebruik positief resultaat 2023: investering zonnepanelen kantine (besluit)
 5. Jaarverslag Vertrouwenscontactpersonen
 6. Bestuursbenoemingen
  1. Overzicht bestuursleden en aftreedschema (ter informatie)
  2. Herbenoeming Anton van Kempen als voorzitter (besluit)
 7. Presentatie schetsontwerp ASM-accommodatie (ter kennisneming)
 8. Rondvraag

We sluiten naar verwachting rond 21.00 af met een borrel.

Hier vind je de vergaderstukken

NB. Om deze te lezen dien je ingelogd te zijn.


Met vriendelijke groet,
Bestuur Leiden Atletiek
Daniel Hake, Secretaris

 

Nieuws Overzicht