Voorjaars ALV: besluiten

Zonnepanelen

Op 17 april was er weer een algemene ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering zijn de jaarrekening en het jaarverslag goedgekeurd. Er is besloten om het positief resultaat over 2023 te gebruiken voor een investering in zonnepanelen op het dak van de kantine. Hiermee brengen we onze energierekening terug en leveren een bijdrage aan het klimaat. De zonnepanelen zijn inmiddels geplaatst en leveren stroom!

 

Ook besloot de ALV om Anton van Kempen voor een tweede termijn van drie jaar tot voorzitter te benoemen.

Tenslotte liet de werkgroep Athletic Skills hun schetsontwerp zien voor het aanpassen van onze accommodatie tot ASM-accommodatie.

Wanneer het verslag van de ALV klaar is, verschijnt dat op de website.

Nieuws Overzicht