Bestuurslid Accommodatie van start

Formeel kan Jan Botman pas starten na goedkeuring door de ALV, maar vooruitlopend op deze goedkeuring is Jan alvast gestart in het bestuur van Leiden Atletiek. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuille Accommodatie en zal zich bezig houden met alles wat daarbij komt kijken.

Jan is geen onbekende binnen de vereniging, maar voor de zekerheid stelt hij zich hierbij nog even voor:

Zoals vele ouders die bij Leiden Atletiek direct betrokken zijn ben ook ik, zo’n 15 jaar geleden, via de kinderen binnen gekomen. Terwijl de zoon bezig was bij de pupillen las ik de krant en zag onderwijl een groep van gevorderde leeftijd langs hobbelen en raakte aldus geïnspireerd om mee te doen. Ik sloot me als recreatie loper aan bij de ‘11 uur groep’ van Henny, een jaar later werd de groep wegens succes gesplitst en volgde ik Ary. Ik train zowel woensdagavond als zaterdagmorgen. Van het een kwam het ander en ik raakte betrokken bij de jurering, maar niet voordat ik door WillemJan officieus tot jury werd beëdigd. Ik trok van het ene toernooi naar het andere, met als hoogtepunt het EK atletiek in Amsterdam. Een goed moment om iets anders te gaan doen op het vlak van onbezoldigde activiteiten. Op de LA jaarvergadering werd de positie van Accommodatie beheerder genoemd en ik dacht onmiddellijk dat lijkt me wel wat. Vooral omdat het een behoorlijke vrijheid van handelen heeft in het voorbereiden van klussen die moeten worden opgepakt alsook de diversiteit aan contacten binnen en vooral buiten de vereniging. Aangezien ik niet bepaald technisch onderlegd ben kan ik garanderen dat bij alles wat ik aanpak ik een beroep zal doen op geïnteresseerden binnen de vereniging en het zoals dat heet initiatieven “ in goed overleg” zal oppakken. Ik heb er veel zin in en hoop aldus een bijdrage te leveren aan de club.

Mededelingen overzicht