Zonne energie

zonnepanelen-LA

Goed nieuws: als nu de zon schijnt levert dat Leiden Atletiek energie op! Op 21 april j.l. zijn 49 zonnepanelen op het krachthonk geïnstalleerd door de firma Wattco. Naar verwachting kunnen we hiermee jaarlijks 13.300 kWh opwekken.

We hebben gekozen voor een installatie van panelen met micro-omvormers met een bewezen efficiëntie van 97%.

In 2015 zijn we al aan dit traject begonnen om tot energiebesparing en vooral tot lagere energiekosten te komen. In 2016 hadden we het al opgenomen in onze begroting. Helaas waren we toen te laat met het aanvragen van de subsidie: het potje was al leeg. Eind 2016 was al ons voorbereidende papierwerk tiptop in orde: nieuwe offerte/opdracht, alle benodigde verklaringen, e-herkenning dus klokslag 9.00 uur op 2 januari 2017 zat ik achter de computer de subsidie aan te vragen. Dat is gelukt en we hebben € 5.600 subsidie gekregen. Marcel Rijnders heeft het e.e.a. voor de elektra aansluiting in orde gemaakt. Victor Nihot heeft ons als onbezoldigde adviseur warmte- en koudetechniek in dit traject bijgestaan.

Han van Bommel

Reacties

(1)
Mooi initiatief!
14 mei 2017
Nieuws Overzicht