Steun RaceRunning bij Leiden Atletiek

Leiden Atletiek hoopt dit voorjaar met een nieuwe groep kinderen te starten tussen ongeveer 8 – 20 jaar. Het is de groep RaceRunners. RaceRunning is een aangepast atletiekonderdeel waarbij de atleet loopt of rent met behulp van een racerunner.

Een racerunner is een soort driewiel-loopfiets zonder pedalen, maar wel met een zadeltje en een borststeun (zie foto). De racerunner is geschikt voor kinderen en volwassenen met een  lichamelijke beperking  (zoals bijvoorbeeld cerebrale parese, spina bifida of andere syndromen) die in het dagelijks leven een rollator, krukken of rolstoel gebruiken om zich voort te bewegen. Sommige atleten kunnen wel zelfstandig lopen, maar struikelen en vallen gemakkelijk als zij rennen. 

Helpt u mee om RaceRunning bij Leiden Atletiek mogelijk te maken?

Bij de Atletiek Unie is RaceRunning één van de speerpunten. Er zijn nu in Nederland 12 atletiekverenigingen, die al aan RaceRunning doen. Het is de bedoeling dit aantal uit te breiden naar 35 verenigingen. In de nabijheid bieden Rotterdam Atletiek (met 18 racerunners), Haag Atletiek en AV Haarlemmermeer (Hoofddorp) RaceRunning al aan. Leiden Atletiek hoort daar natuurlijk ook bij!

Om het project op te starten, proberen wij met enige spoed 2.500,- euro via sponsoring te verkrijgen. Het Foppe Fonds en het NSGK leggen daar elk het zelfde bedrag bij. Met 7.500,- euro kunnen wij drie Race Runners aanschaffen inclusief het onderhoud.

Op zondag 7 januari wordt bij Leiden Atletiek de Runnersworld Leiden Nieuwjaarsloop gehouden. Een loop uit het Zorg en Zekerheid circuit. Het startschot van de loop is voor ons RaceRun team tevens de start van de collecte. Er staan collecte bussen klaar, er liggen machtigingen en u kunt pinnen in de bar.

U kunt natuurlijk ook uw bedrag rechtstreeks overmaken. Het bankrekeningnummer is:
NL 27 INGB 0008 5690 96 ten name van Leiden Atletiek ten behoeve van RaceRunning.

Help ons om RaceRunning bij Leiden Atletiek mogelijk te maken!

Wilt u meer informatie over ons project RaceRunning bij Leiden Atletiek neem dan contact op met Noortje van Kempen (06-51884903).

Nieuws Overzicht