Sponsors gezocht

Sponsors gezocht

Maak kennis met onze huidige sponsoren op de pagina Sponsorinformatie.

Leiden Atletiek is een prachtige vereniging. Met een nog steeds groeiend aantal leden. Met ca. 1.200 zijn we bijna de grootste sportvereniging van Leiden. Ons motto is “Een leven lang bewegen”. We maken dat waar met een mooi en ruim trainingsaanbod voor iedereen: van jong tot oud en van meer recreatief tot en met wedstrijdatletiek en topsport.

Kortom: een mooie club om hieraan als sponsor de naam van uw werkgever of eigen bedrijf te verbinden.

 

Leiden Atletiek kent 4 vormen van sponsoring:

1.   Eenmalige giften/donaties

      Hierbij zijn er twee opties:

      1.1   U geeft een bedrag zonder specifiek een bestemming aan te geven, maar helpt mee om Leiden Atletiek financieel gezond te houden.

      1.2   U geeft een bedrag voor een specifiek doel. Leiden Atletiek wil graag een aantal uitgaven doen, waarvoor in de begroting nog niet of niet voldoende dekking is.

      Voorbeelden hiervan zijn:

 • busvervoer van jeugdleden, die op het populaire Paaskamp gaan.
 • een evenement van onze jeugdafdeling, zoals de Sinterklaasviering.
 • een evenement van Currimus, de studenten hardloopvereniging, die onderdeel uitmaakt van Leiden Atletiek.
 • de aanschaf van nieuw trainingsmateriaal, zoals horden en speren.
 • een professioneel aan te brengen luifel aan het krachthonk i.p.v. de wegwaai tent, die daar nu staat.
 • meer energiezuinige douche-installaties.
 • gezellig nieuw buitenmeubilair voor op het terras voor de kantine.
 • wedstrijdkleding voor leden van Currimus.

Tegenprestaties:
Het kan zijn dat u niets terug wilt hebben voor uw bijdrage en hier aan ook geen bekendheid wil geven. In dat geval garanderen wij uiteraard anonimiteit.

Maar, alle sponsors die eenmalig of meerjarig (zie hierna) 100 euro of meer schenken zullen in elk geval worden uitgenodigd voor het bijwonen van de Gouden Spike. Zij betalen geen toegangsprijzen.

Als u sponsort op naam van uw bedrijf heeft u bij een donatie van 100 euro of meer bovendien ook altijd recht op een “sponsoren advertentie” van uw bedrijf op de website van Leiden Atletiek. Deze verschijnen in een carrousel onder in de homepagina en zijn aanklikbaar/gelinkt aan uw website.

Bij hogere sponsorbedragen zullen wij met u in overleg treden over aanvullende tegenprestaties. U kunt hierbij denken aan prestaties, die helpen uw naamsbekendheid te vergroten, zoals:

 • vermelding van uw bedrijf als sponsor in onze nieuwsbrief
 • vermelding van uw bedrijf als sponsor op een A4 bordje in de kantine
 • vermelding van uw bedrijfsnaam op het specifiek gesponsorde doel bijvoorbeeld op de hiervoor genoemde luifel of buitenmeubilair.

Maar ook kunt u denken aan een tegenprestatie, zoals opgenomen in de pakketten, die hierna beschreven zijn voor sponsoren, die meerjarig willen sponsoren.

2.   Sponsoring van een veel belovende wedstrijdatleet.

Deze vorm van sponsoring zal altijd plaats vinden in nauw overleg met de betreffende atleet en zijn of haar trainer/coach. Uiteraard zijn ook hier tegenprestaties bespreekbaar.

3.   Meerjarige sponsoring.

U gaat een verbintenis aan voor minimaal 3 jaar.

Voor meerjarige sponsoring zijn er sponsorpakketten ontwikkeld. Zie hieronder. In overleg zijn overigens altijd andere tegenprestaties bespreekbaar.
De pakketten zijn ontwikkeld om richting te geven en transparant te zijn.

Verder nog het volgende: als op enig moment sprake is van meer dan 10 meerjarige sponsoren zal Leiden Atletiek een zogenaamde businessclub in het leven roepen. Volg deze link voor doelstellingen en wederzijdse voordelen van een businessclub.

Pakketten bij meerjarige sponsoring:

 1. “Lid club van € 100,-“         € 100,- per jaar
 2.  Brons                                  € 650,- per jaar
 3. Zilver                                    € 1.500,- per jaar
 4. Goud                                    € 2.500,- per jaar
 5. Hoofdsponsorschap         € 5.000,- per jaar

Ad A: “Lid van de club van 100 euro”

U betaalt 100 euro per jaar.

Tegenprestatie:

 • 3 jaar lang gratis toegang en uitnodiging voor de VIP tent bij de Gouden Spike
 • recht op een sponsoradvertentie op de homepagina van website Leiden Atletiek.

Ad B: Brons

U betaalt € 650,- per jaar.

Tegenprestatie:

 • als bij pakket A
 • vermelding in de nieuwsbrief met foto (eenmalig)
 • reclamebord langs de baan (3 jaar)
  (Eenmalige extra kosten van het bord 450 euro.)

Ad C: Zilver

U betaalt € 1.500,- per jaar.

Tegenprestatie:

 • als bij pakket B
 • vermelding van uw bedrijf met reclame tekst op samen nader te bepalen plek en wijze bij de nieuwjaarsloop (3 jaar)
 • plus één van de volgende opties:
 • een tweede reclamebord langs de baan (3 jaar)
 • of 1 maal in de periode van 3 jaar een clinic of clinics door trainer en/of topatleet van Leiden Atletiek (max. 8 uur) voor uw personeel en/of zakenrelaties. Eventueel 2x4 uur (eventueel op verschillende data) voor 2 groepen van elk maximaal …. deelnemers
 • of 1 maal in de periode van 3 jaar vermelding van uw bedrijfsnaam/logo op de startnummers bij de nieuwjaarsloop (onderdeel van het Z&Z-circuit).

Ad D: Goud

U betaalt € 2.500 ,- per jaar.

Tegenprestatie:

 • als bij pakket C
 • recht op reclame uitingen (waarop en hoe nader te bepalen) en/of een stand dan wel kraam bij de nieuwjaarsloop.
 • plus één van de volgende opties:
 • 1 maal in de periode van 3 jaar een atletiek sportdag voor uw personeel en/of zakenrelaties. Eventueel meerdere clinics, aantallen deelnemers nader te bepalen, maar uiteraard meer dan als u gaat voor zilver.
 • het verzorgen van een drie-gangendiner voor uw personeel/relaties in onze kantine (max. 50 deelnemers). Bediening door leden van Leiden Atletiek. Alleen drankjes te betalen. Prijzen van de drankjes conform de zeer gunstige consumptieprijzenlijst van Leiden Atletiek (dus geen opslag).

Ad E: Hoofdsponsor

U betaalt € 5.000,- per jaar.

Tegenprestaties:

 • Opties als bij pakket D.
 • Maar daarnaast in elk geval:
 • vermelding dat uw bedrijf hoofdsponsor is, niet alleen op de website, maar ook in de nieuwsbrieven.
 • het recht om in uw reclame uitingen te vermelden dat u hoofdsponsor bent van Leiden Atletiek.
 • het verbinden van uw naam aan de nieuwjaarsloop. Nu de “Runnersworld nieuwjaarsloop” in aankondigingen/pers en foldermateriaal. Straks de “…… nieuwjaarsloop”.
 • vermelding van de naam van uw bedrijf/logo op nieuwe shirts van Leiden Atletiek.

4. Sponsoring van de Gouden Spike

“De Gouden Spike” is een internationaal erkend prestigieus atletiektoernooi, dat sinds 1960 ieder jaar plaats vindt bij Leiden Atletiek. Er wordt aan deelgenomen door een groot aantal bekende Nederlandse en buitenlandse topatleten. Het is een toernooi dat altijd veel toeschouwers trekt en buitengewoon dynamisch en spannend is. Het toernooi vindt meestal plaats op de 2e zaterdagmiddag en avond in de maand juni. Er wordt gestreden op bijna alle onderdelen van de atletieksport. De organisatie van de Gouden Spike is ondergebracht in een aparte stichting, maar tussen Leiden Atletiek en deze stichting is sprake van een nauwe verbondenheid. Voor sponsormogelijkheden en tegenprestaties van dit unieke sportevenement in Leiden wordt hier verwezen naar de Gouden Spike.


===============================================================
Bent u geïnteresseerd in sponsoring en wilt u of uw werkgever in gesprek over tegenprestaties, dan kunt u hierover contact opnemen met Peter Roskam. Zijn telefoon-nummer is 06-53986169, of stuur hem een e-mail: p.c.roskam@kpnmail.nl.

Downloads: