De Grote Clubactie is weer in aantocht!

Over ongeveer 40 dagen gaat de Grote Clubactie van start. Voorgaande jaren heeft deze actie mooie bedragen opgeleverd voor Leiden Atletiek. Zo hebben we vorig jaar ruim 900 euro aan materiaal voor de jeugd kunnen besteden. Een mooi bedrag en een mooie besteding. 

Daarom zijn we op zoek naar vrijwilliger (een lid of een ouder van een jeugdlid), die de Grote Clubactie wil coördineren. De coördinatie is beperkt in doorloop en tijdsbesteding. Uiteindelijk gaan de kinderen natuurlijk op pad voor de verkoop van de loten.

Mocht je geïnteresseerd zijn, alleen of met een groepje, dan kun je je melden bij het bestuur (bestuur@leidenatletiek.nl)

Aanmelden graag voor het eind van de zomervakantie in verband met het bestellen van het materiaal

Nieuws Overzicht