Leiden Atletiek krijgt keurmerk (on)beperkt sporten

Voor leden van Leiden Atletiek spreekt het vanzelf, maar ook de buitenwacht weet het nu: onze vereniging verdient het keurmerk ‘(On) beperkt Sporten'. Voorzitter Eveline van Enk kreeg op 21 december een certificaat uitgereikt na een drukbezochte kersttraining van de plusgroep, voor junioren met autisme.

Een onafhankelijke commissie heeft het afgelopen najaar onderzocht wat Leiden Atletiek te bieden heeft aan sporters met een beperking. Naast de plusgroep heeft Leiden Atletiek inmiddels ook een afdeling voor RaceRunners, een soort loopfietsen voor junioren met een lichamelijke beperking. Verder heeft Noortje van Kempen, de voortrekker van onbeperkt sporten bij onze club, het bestuur gevraagd naar de mogelijkheden voor sporters met een verstandelijke beperking.

Deze initiatieven, gevoegd bij de enthousiaste en deskundige begeleiding, de doordachte pr en subsidieaanvragen, waren voor de keurmerkcommissie doorslaggevend in haar oordeel. Ook heeft de commissie er alle vertrouwen in dat de Leidse atletiekaccommodatie steeds geschikter wordt voor mensen met een handicap.

Voorzitter Eveline van Enk speelde alle lof die de vereniging kreeg toegezwaaid meteen door naar Noortje en haar collega’s. Zij werken met hart en ziel aan het welslagen van alle plannen om atletiek in Leiden een sport voor iedereen te maken. Sporter Boris stond na zijn pizzapuntje spontaan op van tafel om trainer Noortje namens iedereen nog eens hartelijk te bedanken.

Nieuws Overzicht