Algemene Ledenvergadering 11 december

Het bestuur van Leiden Atletiek nodigt jou of je ouder(s)/verzorger(s) graag uit voor de Algemene Ledenvergadering najaar 2019.

Een ALV met ook dit keer weer een zeer interessante en uitdagende agenda. Naast de waardering voor een aantal bijzondere prestaties, staan we dit keer stil bij de begroting voor 2020, de verbouwing van de kantine en toiletten en de openstaande vacatures. 

Daarnaast stellen we voor een aantal bestuursleden te benoemen of te herbenoemen. Iedereen die een (bestuurs) functie wil vervullen, kan zich melden bij de voorzitter.

We stellen je aanwezigheid zeer op prijs. We sluiten de avond af met een gezellige borrel.

 

Wanneer Woensdag 11 december 2019
Ontvangst 20:00 uur
ALV 20:30 - 22:00 uur
Borrel 22:00 - 23:00 uur
Waar Clubhuis Leiden Atletiek

Agenda ALV

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Waardering voor een aantal bijzondere prestaties
 4. Verslag ALV 11 april 2019
 5. Begroting 2020 (incl. voorstel contributie 2020)
 6. Bestuursleden:
  • Alijd Vervoorn treedt af als Bestuurslid Sportzaken; 
  • Voordracht Sander van Weerlee Feenstra als Bestuurslid Jeugd;
  • Voordracht Carla Jonker als Bestuurslid;
  • Herbenoeming Penningmeester Han van Bommel;
  • Herbenoeming Bestuurslid Accommodatie Jan Botman;
  • Kandidaten worden opgeroepen zich aan te melden bij de voorzitter tot 1 uur voor de vergadering
 7. Rondvraag
 8. Afsluiting

 Vanaf 25 november staan alle stukken en begroting 2020 op de site. Je dient hiervoor in te loggen.

Graag tot woensdag 11 december!

Met vriendelijke groet,

Peter Roskam,
Secretaris Leiden Atletiek

 

Nieuws Overzicht