Krachttraining binnen en buiten

Vanaf 1 juli kan er - onder voorwaarden! - weer binnen getraind worden in het krachthonk. Uitgangspunt is: ”Buiten wat kan, binnen wat moet”
Om drukte in het krachthonk te voorkomen en het besmettingsgevaar te verkleinen zullen activiteiten die buiten het krachthonk kunnen plaatsvinden buiten gedaan worden. Alleen
activiteiten die in het krachthonk moeten plaatsvinden, mogen daar ook plaatsvinden. Er passen maximaal 7 personen (d.i. inclusief de trainer) in het krachthonk. Er wordt dan ook volgens schema door de diverse trainingsgroepen o.l.v. hun trainer binnen en buiten getraind. Daarbij geldt TRAIN

Krachttraining > TRAIN!
Triage, Tel & Teken

 • De trainer voert een extra gezondheidscheck uit
 • Was buiten 20 seconden lang je handen volgens de kaart
 • Noteer je naam in het logboek als je na toestemming zonder trainer traint

Reinheid

 • Maak alle materialen schoon voordat de volgende ze gebruikt
 • Raak je gezicht niet aan

Afstand

 • Hou afstand tijdens de krachtraining, binnen én buiten

Indeling

 • Train in het krachthonk binnen de aangebrachte markeringen
 • Train op de tijden die met jou(w groep) zijn afgesproken

Nazorg

 • Maak alle materialen schoon met doekjes
 • Ruim ze op
 • Was buiten 20 seconden lang je handen volgens de kaart

Protocol Krachttraining

Uitgangspunt is: ”Buiten wat kan, binnen wat moet”
Om drukte in het krachthonk te voorkomen en het besmettingsgevaar te verkleinen zullen activiteiten die buiten het krachthonk kunnen plaatsvinden buiten gedaan worden. Alleen activiteiten die in het krachthonk moeten plaatsvinden, mogen daar ook plaatsvinden.

Algemene maatregelen

 • Waarborg te allen tijde 1,5 meter afstand
 • Was buiten de handen vóór en na de krachttraining met water en zee
  • Dat is veiliger dan handendesinfectans gebruiken
 • Desinfecteer het materiaal met hygiënische doekjes na gebruik
  • Stangen, gewichten en andere materialen die je tijdens de training aanraakt moeten schoongemaakt worden
  • Raak je gezicht zo min mogelijk aan
 • De krachttraining vindt plaats in kleine groepjes
  •    De krachttraining vindt plaats volgens onderstaande schema

Specifiek voor buiten

 • Zo veel mogelijk oefeningen buiten (bijv. voorslaan, deadlift, stoten)
 • Oefeningen niet op de baan als de rondbaan gebruikt wordt
 • Gebruik de stenen langs het krachthonk en als dit veilig kan het gras

Specifiek voor binnen

 • Alleen oefeningen die binnen moeten (bijv bankdrukken en squaten) binnen.
 • Maximaal 7 personen in het krachthonk (inclusief trainer) verdeeld over de 7 aangegeven vakken (zie plattegrond)
 • In alle vakken zijn schoonmaakdoekjes aanwezig
 • Alle ramen en deuren moeten worden geopend
 • Sluit de openslaande ramen na de training, laat de klapraampjes open
 • Geen samenscholing of circuittraining
 • Maximaal 1 persoon in de gang
 • Bij bankdrukken mag er niet een persoon achter staan om te spotten, maar dit moet gedaan worden door twee personen aan het uiteinde van de stang.

Zonder trainer trainen

 • Krachttrainingen zonder trainer zijn uitsluitend toegestaan als je dit vooraf bij Martijn Scheffers aanvraagt via 06-12815433 of via martijn.s.scheffers@gmail.com
 • Hij zal de procedure met je doornemen, intekenen in het logboek is verplicht zodat we weten wie er risico hebben gelopen als er iemand corona blijkt te hebben

Versie "Protocol Krachttraining binnen en buiten" 30-06-2020 21:30

Nieuws Overzicht