Lidmaatschap

Je kunt lid worden van Leiden Atletiek vanaf 4 jaar. We kennen geen maximum leeftijd! Je kunt gedurende het hele jaar lid worden. We bieden de mogelijkheid eerst proef te komen draaien en te ontdekken of je atletiek en onze club leuk vindt.

Wil je lid worden van Leiden Atletiek? Vul het inschrijfformulier in. Ben je, of is je kind, onder de 18 jaar? Vul dan het inschrijfformlier Jeugd in (zie menuknop hierboven). Klik anders hierboven op het inschrijfformulier Senioren.

Kennismaken en proefdraaien

Wil je eerst kennismaken en proefdraaien klik dan op de groep van jouw keuze voor meer informatie:

Kosten van het lidmaatschap

De contributie wordt berekend vanaf de inschrijfdatum en is opgebouwd uit clubcontributie (een bedrag per kwartaal), bondscontributie (jaarlijks), wedstrijdlicentie (jaarlijks) en als je je voor het eerst aanmeldt: inschrijfkosten of overschrjvingskosten (eenmalig). De bedragen verschillen voor (ultra-)minipupillen, pupillen/junioren, senioren met of zonder wedstrijdlicentie. We verlenen korting aan studenten en gezinnen. Zie het complete tarievenoverzicht.

Een wedstrijdlicentie is verplicht voor pupillen en junioren. Volwassenen kunnen aangeven of zij een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie willen. Met een wedstrijdlicentie kun je bij veel grote wegwedstrijden in de voorste groep starten. Voor baanwedstrijden is altijd een wedstrijdlicentie vereist.

De contributie wordt ieder kwartaal middels automatische incasso geïncasseerd van het door jou opgegeven bankrekeningnummer. Je bent verplicht ons hiervoor te machtigen. Wij vragen je dit op het inschrijfformulier. Indien een lid jonger dan 18 jaar is, dient zijn/haar ouder/verzorger zich hiermee akkoord te verklaren.

Voltijds studenten (MBO, bachelor, master) kunnen in aanmerking komen voor het speciale studententarief. Zij dienen jaarlijks voor 1 januari een bewijs van hun studeren aan de ledenadministratie te verstrekken. Het lagere tarief geldt dan voor het gehele jaar dat daarop volgt. Bij aanvraag van het studententarief gedurende het jaar gaat het lagere tarief in met ingang van het eerstvolgende kwartaal.

Wat bieden wij en wat vragen wij?

Er zijn heel veel trainingsmogelijkheden voor de jeugd, recreanten en wedstrijdatleten. Er is altijd wel een trainingsgroep die bij je past. We organiseren ook wedstrijden en combineren dit met andere gezellige activiteiten. Voor de jeugd worden vele leuke activiteiten georganiseerd. We noemen hier enkele jaarlijkse hoogtepunten zoals paaskamp, kermismeerkamp, kampeerweekend.

Onze club draait bijna volledig op vrijwilligers. Leiden Atletiek kiest voor het uitgangspunt: iedereen is vrijwilliger en wij gaan er van uit dat ieder lid (of zijn ouder) een kleine of grotere bijdrage levert. Als nieuw lid krijg je hier meer informatie over. Op het inschrijfformulier wordt hiernaar gevraagd.

Beëindiging lidmaatschap

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dan kan dat per de eerste van het volgende kwartaal. In het vierde kwartaal moet vóór 1 december worden opgezegd, omdat de Atletiekunie die opzegtermijn hanteert. Opzeggen kan uitsluitend via e-mail bij de ledenadministrateur (e-mail: leden@leidenatletiek.nl). Het lidmaatschap kan op geen enkele andere wijze worden opgezegd, dus ook niet door het bijvoorbeeld tegen een trainer te zeggen of via het bestuur van Currimus. Een opzegging van het lidmaatschap wordt altijd bevestigd.

Ledenadministrateur

De ledenadministratie gaat over lidmaatschappen en de ledenadministrateur is degene die zorgt dat jouw gegevens correct in onze administratie staan en zorgt voor het correct factureren van de contributie.

Je kunt zelf je gegevens inkijken en zonodig aanpassen als je bijvoorbeeld gaat verhuizen, een nieuw e-mail adres hebt etc. Dat doe je door door rechtsboven in dit scherm te klikken op het donkerblauwe rondje (met het poppetje erin) en met je e-mail adres (zoals dat in onze administratie bekend is).

Als je vragen hebt over lidmaatschapsvormen en contributies kun je contact opnemen met:

Remy van der Kleij
e-mail: leden@leidenatletiek.nl

 

Downloads: