Nog meer beperkingen voor trainen van 18+ atleten

groepmaximum 2 personen

De groepsgrootte is beperkt tot niet meer dan 2 atleten van 18+. Helaas blijkt nu ook dat het niet is toegestaan dat meerdere groepjes onder begeleiding van 1 trainer trainen! Dat vinden wij uiteraard heel vervelend.

Dat betekent dat 11 dagen lang t/m woensdag 18 november a.s. alle 18+ atleten individueel of in 2-tallen hun trainingen buiten de atletiekbaan uit moeten voeren. Wij vragen de trainers een schema voor hun atleten te maken en dit te communiceren met hun atleten.

Wellicht is er voor een zéér beperkt aantal 18+ atleten die trainen in een groep met 18minners een hele kleine ruimte om als 18+'er toch te trainen met hun trainer mits dat nooit meer dan 2 atleten van 18+ atleten per trainer is. Dat is aan de trainer om te bepalen of hij/zij dit mogelijk wil maken én mits dit verantwoord volgens de regels kan!

Wat wij deden met meerdere groepjes van 2 atleten met één trainer wordt uitgelegd als zijnde een 'groepsles' en dat is niet toegestaan. Wij baseerden ons eerder op de 16e Noodverordening van de Veiligheidsregio Hollands Midden van 4 november j.l. Sinds gisteren - 6 november - is er echter een 17e noodverordening en daarover heeft ook de gemeente Leiden ons bericht.

Nog even doorbijten dus en dan mogen vanaf donderdag 19 november a.s. de 18+ atleten weer in microgroepjes van 4 trainen uiteraard allemaal op 1,5m afstand van elkaar.

Namens het bestuur en het corona kernteam wensen wij jullie allemaal sterkte toe en blijf gezond!

Nieuws Overzicht