Bijzondere Ledenvergadering 11 november 2021

Het bestuur van Leiden Atletiek nodigt alle leden en de ouders/vertegenwoordigers van leden t/m 14 jaar van harte uit voor onze Bijzondere Ledenvergadering donderdag 11 november 2021.

Start: 20:30 uur (Inloop vanaf 20.00u)

Clubhuis Leiden Atletiek

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Voorstel tot aanpassing van de Statuten van Leiden Atletiek
  3. Afsluiting

Lees verder over het waarom en de wijzigingen ...

Waarom deze Bijzondere Ledenvergadering?

  • Onze huidige statuten zijn de afgelopen 25 jaar niet veranderd of geactualiseerd
  • We moeten als vereniging voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die per 1 juli jl. van kracht is.

Wat zijn de grootste wijzigingen?

  • Voldoen aan de nieuw wetgeving WBTR. Deze wet beschermt de vereniging o.a. tegen onbehoorlijk bestuur, aansprakelijkheid, afwezigheid, stemrecht en tegenstrijdig belang.
  • Het mogelijk maken om electronisch rechtsgeldig te stemmen
  • Vereisten van de Atletiekunie inzake nationale en internationale reglementen en wedstrijdbepalingen. 

Waarom niet in één keer in de Algemene Ledenvergadering in december?

  • Statutenwijzigingen moeten door 2/3 van de aanwezige leden goedgekeurd worden mits minimaal 2/3 van de leden/vertegenwoordigers aanwezig zijn. Omdat we inschatten dat dit minimum niet gehaald wordt, moet binnen vier weken een 2e ledenvergadering gehouden worden. In deze tweede ledenvergadering, kan 2/3evan de aanwezige leden/vertegenwoordigers de wijzigingen goedkeuren. We combineren dit dan met de normale eindejaar Algemene Ledenvergadering.

De nieuwe concept statuten zijn in samenwerking met TeekensKarstens notarissen opgesteld en ook al goedgekeurd door de Atletiekunie. Voor de complete inhoud van de concept gewijzigde statuten verwijs ik naar de bijlage.

Graag tot donderdag 11 november.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Leiden Atletiek

Peter Roskam, secretaris

Downloads:

Nieuws Overzicht