Nieuwe coronamaatregelen per zaterdag 6 november 2021

Gelukkig is het buiten sporten nog steeds mogelijk bij Leiden Atletiek zonder dat je een Coronatoegangsbewijs (=CTB) hoeft te tonen. Publiek dient wel 1,5 meter afstand te houden.

Het CTB is wel verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder als je naar binnen gaat. Dat betekent dat je voor toegang tot de WC’s, het krachthonk, de kantine en de kleedkamers een CTB nodig hebt. En dat geldt ook voor het bijwonen van bijvoorbeeld de Algemene Leden Vergadering, officiële commissievergaderingen, cursussen e.d.

Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij géén CTB hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches en alle andere vrijwilligers. 

Als wij ons niet aan de richtlijnen houden dan kan dat voor de vereniging als geheel vervelende consequenties hebben.

Hoe gaan we dit in de praktijk doen bij Leiden Atletiek?

 • Wij hebben vrijwilligers nodig die bij de ingang van de kantine en de daar aanwezige toiletten willen controleren op het CTB.
 • Alleen als we die controle op het CTB kunnen waarmaken, kunnen we de kantine gebruiken. Dus meld je aan als vrijwilliger.
 • De kleedkamers zullen alleen toegankelijk zijn om je jas op te hangen en zo nodig van het toilet gebruik te maken voor:
  • Alle jeugdatleten t/m 17 jaar zonder CTB.
  • Alle atleten van 18 jaar en ouder als zij in het bezit zijn van een CTB.
  • Er kan dus niet meer worden gedoucht.
  • Én als regel gaat gelden: niet meer dan 3 mensen tegelijk in een kleedkamer.
 • Voor alle andere mensen van 18 jaar en ouder zonder CTB is slechts één WC beschikbaar nl. die in het krachthonk.
 • Het krachthonk is een indoorlocatie en hiervoor geldt dat iedereen vanaf 18 jaar een CTB nodig heeft om hier te mogen sporten. De trainers wordt gevraagd dit duidelijk aan te geven binnen hun groep.
 • Op steekproefbasis gaat op het CTB worden gecontroleerd door een onafhankelijk persoon/bestuurslid/vrijwilliger
 • Iedereen die géén CTB kan tonen zal niet in het krachthonk worden toegelaten en zal mogelijk als alternatief zijn/haar krachtoefeningen buiten kunnen doen.

Hoe beter we met elkaar deze regels en de basisregels volgen, hoe minder het virus zich kan verspreiden.

En hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Dus:

 • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • Schud geen handen;
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
 • Houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5m afstand

Hieronder een aantal vragen met de antwoorden zoals ze zijn te vinden op de website van het NOC*NSF:

Wanneer is een coronatoegansgbewijs (CTB) noodzakelijk?
Per 6 november: Sporters vanaf 18 jaar en publiek moeten bij het betreden van een binnensportlocatie gecontroleerd worden op een CTB.
Sporters en publiek bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen.  De CTB is ook vereist voor het betreden van de sportkantine en op het buitenterras.

Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn?
Per 6 november: Nee, vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers.  

Mogen ouders die op de buitensport accommodatie met hun kind met een beperking een kleedkamer in voor omkleden, dialyse etc. ook al hebben ze geen CTB?
Ja, dat is toegestaan. 

Moeten we een vertrouwd lid, die meerdere malen per week gebruik maakt van de sportlocatie, telkens opnieuw vragen om het CTB?
Ja, om verwarring te voorkomen dienen ook deze leden gecheckt te worden op een CTB. Indien gebruik wordt gemaakt van polsbandjes die per dag werken, dan is dat een werkwijze die geaccepteerd wordt.

 

Wanneer gaat de maatregel van het CTB in?
Deze maatregelen gaan in per 6 november, maar de overheid heeft er begrip voor dat de praktische invoering tijd kost.

Hoe kan ik een check doen op het coronatoegangsbewijs (CTB)?
Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).
De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

 • De eerste letter van de voornaam; en/o
 • De eerste letter van de achternaam; en/o
 • De geboortedag; en/o
 • De geboortemaand.

Daarnaast vindt er ook direct een check op coronagerelateerde gezondheidsklachten plaats.

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer

 • de scanner groen kleurt; en
 • het ID overeenkomt; en
 • de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.

CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken, zie coronacheck.nl.

Nieuws Overzicht