Uitnodiging en agenda Digitale-ALV 8 december 2021


Het bestuur van Leiden Atletiek nodigt jou of je ouder(s)/verzorger(s) graag uit voor de Algemene Ledenvergadering najaar 2021.

Een ALV met ook dit keer weer een zeer interessante en uitdagende agenda. Naast de waardering voor een aantal bijzondere prestaties, staan we stil bij de begroting voor 2022 en de statutenwijzigingen.

Daarnaast stellen we voor een aantal bestuursleden te herbenoemen. Iedereen die een (bestuurs) functie wil vervullen, kan zich melden bij de voorzitter.


Hoe: digitaal via Zoom (link volgt)

Wanneer: woensdag 8 december 2021

Start: 20:00 u

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Waardering aantal bijzondere prestaties
 4. Verslag ALV 21 april 2021 (*)
 5. Plannen en begroting 2022 incl. vaststelling contributie 2022 (*)
 6. Statutenwijziging (*)
 7. Bestuursleden:
  Herbenoeming bestuurslid Senioren A/B Marc de Haan
  Herbenoeming Secretaris Peter Roskam (tot voorjaar 2022)
  (tegen) Kandidaten worden opgeroepen zich aan te melden bij de voorzitter tot 48 uur voor de vergadering
 8. Rondvraag
 9. Afsluiting

(*) Om deze vergaderstukken te lezen dient u ingelogd te zijn.

Graag tot woensdag 8 december.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Leiden Atletiek
Peter Roskam,  Secretaris

Nieuws Overzicht