Wij zoeken een nieuwe secretaris

Vacature secretaris

Na een bestuursperiode van bijna 7 jaar wil onze huidige secretaris, Peter Roskam, eind april van dit jaar, het stokje overdragen. We zoeken iemand die:

  • samen met de andere leden van het bestuur het beleid van onze vereniging wil bepalen;
  • zorgt voor de interne communicatie, afhandelen van inkomende mail;
  • als lid van het bestuur zitting heeft in de commissie communicatie en samen met deze commissie de nieuwsbrieven en website wil verzorgen;
  • samen met de voorzitter de bestuursvergaderingen en de twee jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen voorbereidt;
  • zorgt voor een goede verslaglegging.  

Het tijdsbeslag dat met dit secretariaat is gemoeid, bedraagt gemiddeld 3 à 4 uur per week. De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar gekozen. 

Zie ook verder op onze website o.a. informatie over de samenstelling van het bestuur, de verslagen van ALV’s van onze vereniging (met momenteel circa 1.200 leden). 

Meer informatie kan worden ingewonnen bij de voorzitter Anton van Kempen 06-30089436 of bij de huidige secretaris Peter Roskam 06-53986169. Bij hen kan je ook je belangstelling voor deze functie kenbaar maken.

Nieuws Overzicht