Agenda ALV 19 april 2022

Het bestuur van Leiden Atletiek nodigt jou of je ouder(s)/verzorger(s) graag uit voor de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2022. Een ALV met ook dit keer weer een interessante en uitdagende agenda. Naast de waardering voor een aantal bijzondere prestaties, staan we stil bij het jaarverslag over 2021, een nieuw Huishoudelijk reglement en het Bestuursreglement. Daarnaast stellen we Daniel Hake voor als nieuwe secretaris. Iedereen die een (bestuurs) functie wil vervullen, kan zich melden bij de voorzitter.

Wanneer: dinsdag 19 april 2022
Start: 20:00 u (inloop vanaf 19.30u)
Waar: Kantine Leiden Atletiek

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Waardering aantal bijzondere prestaties
 4. Verslag ALV 8 december 2021
 5. Jaarverslag 2021
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid en het Jaarverslag 2021
 8. Benoemen Fokke Gietema als lid kascommissie
 9. Bekrachtiging Huishoudelijk Reglement
 10. Bekrachtiging Bestuursreglement
 11. Ter info Commissies document
 12. Bestuursbenoemingen
  1. Tegen-kandidaten worden opgeroepen zich aan te melden bij de voorzitter of de secretaris tot 7 dagen voor de vergadering.
  2. Voordracht Daniël Hake als secretaris
  3. Daniël Hake stelt zich voor aan de leden:

   Beste leden van Leiden Atletiek,

   Mijn naam is Daniel Hake. Ik ben ruim 5 jaar lid van Leiden Atletiek, de laatste drie jaar train ik in de loopgroep van Jan Kortekaas/Hans Wesseling. Als junior deed ik ook al aan atletiek, bij AV Castricum.
   De functie van secretaris past bij mij omdat ik goed orde op zaken kan stellen. Schriftelijke communicatie gaat mij zeer goed af. Dit leerde ik in mijn dagelijks werk als adviseur bij een overheidsdienst in Gouda. Bij de wijkraad Stevenshof, waar ik tot voor kort woonde, was ik actief om de belangen van wijkbewoners richting de gemeente Leiden te behartigen.

   d. Benoeming door de leden
 13. Rondvraag
 14. Afsluiting

Hier vind je de vergaderstukken
NB. Om deze te lezen dien je ingelogd te zijn.

We sluiten rond 22.00 af met een borrel.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Leiden Atletiek
Peter Roskam, Secretaris

Nieuws Overzicht