Flink aantal (jeugd)trainers opgeleid en bijgeschoold

De trainers bij Leiden Atletiek hebben het afgelopen jaar een groot aantal opleidingen en bijscholingen afgerond. Zo kunnen we iedereen een leuke, sportieve en veilige training blijven bieden volgens de laatste inzichten. Hier lees je wie welke opleiding heeft afgerond. Allemaal gefeliciteerd, en dank voor je inzet voor onze vereniging!

Niveau 3 opleidingen

Milo, Sabine vR, Jesper, Myrthe, Martha, Stefan, Vincent en Mascha hebben de opleiding tot Basis Baan Atletiek Trainer niveau 3 afgerond. Tijdens deze opleiding draait het niet alleen om training geven, maar ook om werken met leerlijnen en jaarplannen.

Mascha vertelt:" Er is gelachen, gezwoegd, geploeterd, veel geleerd van elkaar (en een klein beetje gevloekt…). Maar we hebben het met elkaar gedaan!"

Bij de looptrainers is ook niet stilgezeten, Ralph is bijna klaar met zijn opleiding tot Loop Trainer niveau 3. Dat bood voor zijn praktijkbegeleider Ary een mooie kans om de ondertussen door hem gevolgde cursus coachend begeleiden gelijk toe te passen. <UPDATE september: Ralph is geslaagd!>

ABAT2

Afgelopen jaar hebben 13 trainers de opleiding tot Assistent Baan Atletiektrainer niveau 2 afgerond. In deze interne opleiding ligt de nadruk op wat een goede training is en hoe je die vervolgens kan geven. Luuk, Jo-Ann, Ilse, Lotte, Tara, Aliede, Bodil, Hylke, Rutger, Isabelle, Lenja, Linde en Senna, gefeliciteerd! Igor, Max, Inge, Thijs en Mark, zijn nog bezig om de cursus af te ronden.

Athletic Skills Model 

Onze trainers hebben zich niet alleen binnen de atletieksport maar óók daarbuiten ontwikkeld. Aldo, Daniël vG, Ary, Lisanne, Milo, Nick, Han K, Stan en Teun hebben net als de bestuursleden Sander en Sjoerd hun eerste kwalificatie binnen het Athletic Skills Model behaald. Sebastian behaalde de vervolgopleiding. Na de zomervakantie zal een projectgroep starten om het werken met dit model verder vorm te geven binnen de vereniging.

Bijscholingen & planning

Naast de genoemde opleidingen zijn er ook nog enkele bijscholingen georganiseerd zoals een reanimatie/AED cursus en een workshop positief coachen. Na de vakantie zullen een aantal cursussen gericht op de Veilige Vereniging en het pedagogisch klimaat volgen. 

Enthousiast geworden?

 Lijkt het je leuk om ook training te gaan geven? Meld je dan bij (één van de) trainerscoördinatoren!

Nieuws Overzicht