Workshops herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

veilig

Het zal vast niemand zijn ontgaan: #metoo, het gedrag van Marc Overmars, de problemen bij The Voice en de misstanden bij sportbonden. Bij Leiden Atletiek zijn we ons ervan bewust dat dit overal kan gebeuren, ook bij ons. Om grensoverschrijdend gedrag te herkennen en voorkomen is kennis en expertise nodig. Daarom organiseren wij een workshop voor trainers over herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Deze workshops zijn op 28 en 29 oktober. Wij hebben hierbij hulp van NOC*NSF in combinatie met de clubkadercoach van de gemeente Leiden. NOC*NSF levert een workshopleider.

Alle trainers van Leiden Atletiek zijn uitgenodigd om deze workshops te volgen. Zo hebben we in de omgang binnen onze vereniging meer handvatten om adequaat om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Dit is een uitvoering vanuit het beleid om een Veilige Vereniging te zijn.

Na deze workshops volgt er een intervisie traject om de opgedane kennis en ervaringen te behouden. Deze bewustwording moet een plek krijgen in de vereniging. Zo weet iedereen de weg binnen de vereniging als er grensoverschrijdend gedrag wordt ervaren, zowel bij jezelf als bij iemand anders.

Om deze weg op korte termijn al richting te geven zijn er al twee vertrouwenscontactpersoon binnen de club: Marie-Jetta den Otter en Roel Zaaijer. Zij zetten zich in om grensoverdracht te voorkomen en zij zijn aanspreekpunt voor melding bij grensoverschrijdend gedrag. Zie voor meer informatie: https://www.leidenatletiek.nl/index.php?page=Vertrouwenspersoon&sid=2

Op deze manier zet Leiden Atletiek een belangrijke stap om voor iedereen een veilige vereniging te zijn waar een leven lang kan worden bewogen.

 

Nieuws Overzicht