Agenda ALV 14 december 2022

Het bestuur van Leiden Atletiek nodigt jou of je ouder(s)/verzorger(s) graag uit voor de Algemene Ledenvergadering najaar 2022.

In deze vergadering beslissen alle aanwezige leden over belangrijke zaken. Zoals de begroting en het plan voor de komende drie jaar, en de (her)verkiezing van een aantal bestuursleden.

Het bestuur draagt kandidaten voor een aantal bestuursfuncties voor. Als andere leden zich kandidaat willen stellen, kunnen die zich schriftelijk melden bij de secretaris. Dat moet minstens 7 dagen voor de ALV (dus uiterlijk 7 december). Elke voordracht van tegenkandidaten moet ondersteund worden door tenminste 10 stemgerechtigde leden en voorzien zijn van een door de tegenkandidaat ondertekende verklaring dat met de kandidatuur wordt ingestemd.

Wanneer: woensdag 14 december 2022

Start: 20:00 u  (inloop vanaf 19.30u)

Kantine Leiden Atletiek

 

 Agenda

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Verslag vorige ALV

 4. Bijzondere prestaties

 5. Meerjaren beleidsplan (besluit)

 6. Plannen en Begroting 2023, incl. vaststelling contributie 2023 en incl. en incl. voorstel om energie te besparen. (besluit)

        Belangrijk onderdeel van het begrotingsvoorstel is:

 • De contributie in 2023 niet te verhogen;
 • Vol in te zetten op energiebesparende maatregelen, o.a. door alleen bij grote wedstrijden warm douchen te faciliteren en de rest van het jaar niet.
 1. Communicatieplan - (ter informatie)

 2. Bestuursbenoemingen

  1. Overzicht bestuursleden en aftreedschema (ter informatie)

  2. Het bestuur draagt Sebastian Bon voor als nieuw bestuurslid. Sebastian stelt zich voor (ter informatie).

  3. Voorstellen eventuele tegenkandidaten (ter informatie).

  4. Bedanken Sjoerd Jenninga als bestuurslid trainingszaken (ter informatie)

  5. Benoeming Sebastian Bon als bestuurslid trainingszaken jeugd (besluit)

  6. Herbenoeming Han van Bommel, Jan Botman, Carla Jonker, Sander van Weerlee-Feenstra (besluit)

 3. Rondvraag

 4. Afsluiting

Hier vind je de vergaderstukken. Om deze te lezen dien je ingelogd te zijn.

We sluiten rond 22.00 af met een borrel.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Leiden Atletiek
Daniel Hake, Secretaris

 

Nieuws Overzicht