Roel Hendriksen wordt adviseur trainingszaken

Roel Hendriksen

Roel Hendriksen wordt voor 1 jaar ingehuurd als adviseur trainingszaken. Hij zal in 2023 helpen met versterken van de trainersorganisatie en het adviseren over leerlijnen en verschillende trainingsmethoden en -technieken. Dit gebeurt in nauw overleg met de trainers-coördinatoren.

Hiermee geeft Leiden Atletiek uitvoering aan een van de ambities uit het meerjaren beleidsplan: 'Verbeteren trainersorganisatie en op peil houden van voldoende trainers en opleidingsniveau'. In de begroting voor 2023 is geld vrijgemaakt voor dit doel.

Nieuws Overzicht