Agenda ALV 19 april 2023

Het bestuur van Leiden Atletiek nodigt jou of je ouder(s)/verzorger(s) graag uit voor de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2023. Op deze ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en financiele beheer over 2022. Ook geven we waardering aan een aantal leden voor hun bijzondere prestatie.

Wanneer: woensdag 19 april 2023
Start: 20:00 u (inloop vanaf 19.30u)
Waar: Kantine Leiden Atletiek

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Waardering aantal bijzondere prestaties

 4. Verslag ALV 14 december 2022

 5. Jaarverslag 2022

  1. Verslag van de kascommissie

  2. Goedkeuring jaarrekening

  3. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid

 6. Benoemen lid kascommissie

 7. Overzicht Commissies (ter kennisneming)

 8. Aftreedschema bestuur voorjaar 2023 (ter kennisneming)

 9. Rondvraag

 10. Afsluiting

Hier vind je de vergaderstukken
NB. Om deze te lezen dien je ingelogd te zijn.

We sluiten rond 21.00 af met een borrel.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Leiden Atletiek
Daniel Hake, Secretaris

Nieuws Overzicht