Overzicht van geldende coronaregels

Basisregels corona

Voor iedereen die op zoek is naar de thans geldende coronamaatregelen die van toepassing zijn op Leiden Atletiek als sportvereniging met kleedkamers, een krachthonk en een sportkantine volgt hieronder een overzicht van de regels.

Basisregels

 • Was vaak en goed uw handen.
  •    aanvulling Atletiekunie: was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie en schud geen handen;
 • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  •    Aanvulling van Atletiekunie: ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Aanvulling Atletiekunie:

 • de gezondheidscheck is alleen verplicht wanneer een coronatoegangsbewijs verplicht is. De registratieplicht vervalt in zijn geheel;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten stem dan gezamenlijk af of de inzittenden een mondkapje dragen. Vanuit de Rijksoverheid zijn er geen beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto (het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht);

Spelregels voor sport 

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. Er geldt:

 • Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.  
 • Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Regels voor publiek bij sportwedstrijden

Bij professionele wedstrijden is publiek toegestaan. Met coronatoegangsbewijzen voor evenementen is 100% van het aantal toegestane bezoekers mogelijk.

Een coronatoegangsbewijs is nodig bij: 

 • professionele sportwedstrijden en bij topcompetities;
 • sportevenement in een afgeschermde locatie met toegangscontrole;
 • sportevenement deels in de buitenlucht, zoals een marathon.

Géén coronatoegangsbewijs nodig bij:

 • publiek bij amateurwedstrijden;
  •    Info van de Atletiekunie:
   • publiek bij clubwedstrijden en competitiewedstrijden hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien (dit geldt alleen bij professionele wedstrijden)
   • voor buitensportevenementen op doorstroomlocaties geldt dat voor horecavoorzieningen in bijvoorbeeld tenten langs een hardloopparcours geen coronatoegangsbewijs noodzakelijk is.
 • sportbeoefening zoals in sportscholen, zwembaden of tijdens een hockeywedstrijd.

Let op: bij sportevenementen deels in de buitenlucht bepaalt het lokale bestuur waar wel en geen coronatoegangsbewijsverplichting is voor het publiek. Bijvoorbeeld:

 • wél een coronatoegangsbewijs bij het publiekspaviljoen bij de start-finish;
 • géén coronatoegangsbewijs voor publiek langs de route.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport en Protocol Verantwoord Sporten van de Atletiekunie

Verantwoord sporten atletiek

De Atletiekunie heeft een protocol verantwoord sporten opgesteld. Dat vind je hier.
Leiden Atletiek werkt voor de jeugd nog wel met de kleurvakken. Dat heeft meer te maken de hoeveelheid pupillen dan met coronamaatregelen.

Krachthonk

Leiden Atletiek zal de richtlijnen volgen die de sportscholen ook hanteren. Dat betekent dat je naar binnen mag zonder coronapas en de 1,5 meter ook niet meer geldt. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken of de situatie prettig is of niet. Trainers zullen hier ook op letten.

Hygiëne blijft belangrijk dus LA blijft daarom zorgen voor hygiënedoekjes en zeep:

 • Was buiten de handen vóór en na de krachttraining met water en zeep
  • Dat is veiliger dan handendesinfectans gebruiken
 • Desinfecteer het materiaal met hygiënische doekjes na gebruik
  • Stangen, gewichten en andere materialen die je tijdens de training aanraakt moeten schoongemaakt worden
  • In alle vakken zijn schoonmaakdoekjes aanwezig

Ventilatie is belangrijk:

 • Alle ramen en deuren moeten worden geopend
 • Sluit de openslaande ramen na de training, laat de klapraampjes open

Aanmelden is verplicht voor het Zonder Trainer Trainen in het krachthonk:

 • Krachttrainingen zonder trainer zijn uitsluitend toegestaan als je dit vooraf bij Martijn Scheffers aanvraagt via 06-12815433 of stuur een email.

Sportkantine

Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een coronatoegangsbewijs:

 • noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie.
 • niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie.

Bij een multifunctionele locatie zoals een sportkantine, kan de horeca-functie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horeca-functie een coronatoegangsbewijs gevraagd te worden.

 • Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom.
 • De ondernemer moet ervoor zorgen dat men alleen toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het coronatoegangsbewijs is gecontroleerd
 • Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden inzet coronatoegangsbewijs) wordt voldaan.  

Onderscheid bij eet- en drinkgelegenheden tussen de normale functie en afhaalfunctie

 • Om toegang te krijgen tot de horeca is het coronatoegangsbewijs verplicht. Deze verplichting geldt voor de gehele horecagelegenheid, met uitzondering van terrassen.
 • Een uitzondering op de coronatoegangsbewijs plicht geldt wanneer er uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie. Dit betekent dat de normale horecafunctie gescheiden moet zijn van de afhaalfunctie.
 • De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Sporttoernooien

Voor sporttoernooien geldt dat als er sprake is van aankleding met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een coronatoegangsbewijs verplicht. Als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen coronatoegangsbewijs verplichting.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport