Overzicht van geldende coronaregels

Basisregels corona

Voor iedereen die op zoek is naar de thans geldende coronamaatregelen die van toepassing zijn op Leiden Atletiek als sportvereniging met kleedkamers, een krachthonk en een sportkantine volgt hieronder een overzicht van de regels.

Basisregels

Dat zijn nog steeds de volgende:

 • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen.
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Geef elkaar de ruimte.

Spelregels voor sport 

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. Er geldt:

 • Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.  
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.
 • Bij amateursport is publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Publiek heeft een vaste zitplek op 1,5 meter afstand van elkaar.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport

Verantwoord sporten atletiek

De Atletiekunie heeft een protocol verantwoord sporten opgesteld. Dat vind je hier.
Leiden Atletiek heeft op basis van diverse bronnen een eigen protocol opgesteld, echter omdat de versoepelingen elkaar in hoog tempo opvolgden is deze versie niet meer geheel in lijn met de thans geldende richtlijnen. Niet geheel actueel, maar de laatste versie vind je hier ....
Wel werken we nog met:

 • de kleurvakken,
 • het verplicht aanmelden voor een training bij de jeugd en
 • het is ook nog altijd belangrijk dat de trainers bijhouden wie er op een bepaalde dag/tijd is komen trainen. Een aantal trainers aan groepen volwassenen verlangt daarvoor vooraf aanmelden.

Krachthonk

Om drukte in het krachthonk te voorkomen en het besmettingsgevaar te verkleinen zullen activiteiten die buiten het krachthonk kunnen plaatsvinden buiten gedaan worden. Alleen activiteiten die in het krachthonk moeten plaatsvinden, mogen daar ook plaatsvinden. Er passen maximaal 7 personen (d.i. inclusief de trainer) in het krachthonk. Er wordt dan ook volgens schema door de diverse trainingsgroepen o.l.v. hun trainer binnen en buiten getraind. Hier is van toepassing ons eigen Protocol Krachttraining:

Algemene maatregelen

 • Waarborg te allen tijde 1,5 meter afstand
 • Was buiten de handen vóór en na de krachttraining met water en zeep
  • Dat is veiliger dan handendesinfectans gebruiken
 • Desinfecteer het materiaal met hygiënische doekjes na gebruik
  • Stangen, gewichten en andere materialen die je tijdens de training aanraakt moeten schoongemaakt worden
  • Raak je gezicht zo min mogelijk aan
 • De krachttraining vindt plaats in kleine groepjes
  •    De krachttraining vindt plaats volgens onderstaande schema

Specifiek voor buiten

 • Zo veel mogelijk oefeningen buiten (bijv. voorslaan, deadlift, stoten)
 • Oefeningen niet op de baan als de rondbaan gebruikt wordt
 • Gebruik de stenen langs het krachthonk en als dit veilig kan het gras

Specifiek voor binnen

 • Alleen oefeningen die binnen moeten (bijv bankdrukken en squaten) binnen.
 • Maximaal 7 personen in het krachthonk (inclusief trainer) verdeeld over de 7 aangegeven vakken (zie plattegrond)
 • In alle vakken zijn schoonmaakdoekjes aanwezig
 • Alle ramen en deuren moeten worden geopend
 • Sluit de openslaande ramen na de training, laat de klapraampjes open
 • Geen samenscholing of circuittraining
 • Maximaal 1 persoon in de gang
 • Bij bankdrukken mag er niet een persoon achter staan om te spotten, maar dit moet gedaan worden door twee personen aan het uiteinde van de stang.

Zonder trainer trainen

 • Krachttrainingen zonder trainer zijn uitsluitend toegestaan als je dit vooraf bij Martijn Scheffers aanvraagt via 06-12815433 of via martijn.s.scheffers@gmail.com
 • Hij zal de procedure met je doornemen, intekenen in het logboek is verplicht zodat we weten wie er risico hebben gelopen als er iemand corona blijkt te hebben.

Sportkantine

Voor ons gelden dezelfde maatregelen als voor de horeca. Vanaf zaterdag 10 juli 2021, 06.00 uur, tot en met 13 augustus 2021 gelden de volgende maatregelen:

 • Voor horeca geldt dat deze open is, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.
 • Alle horeca sluit dagelijks om middernacht tot 6 uur ‘s ochtends. Entertainment, zoals live optredens en harde muziek, is verboden.

Bijna alle beperkingen voor de horeca zijn sinds 26 juni jl. vervallen. Vanaf dat moment gelden dezelfde regels voor binnen als buiten op het terras. Ook mogen horecagelegenheden volgens de reguliere openingstijden weer open. En vervalt het maximum aantal personen per tafel. Aangezien Leiden Atletiek werkt zonder coronatoegangsbewijs geldt er nog wel een aantal voorwaarden:   

 • Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn en ook zelfbediening is weer toegestaan.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Bezoekers worden gevraagd zich te registreren en en mee te werken aan de gezondheidscheck.   
 • In alle eet- en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.   
 • Entertainment zoals tv-schermen en luide muziek is toegestaan. Bezoekers moeten dan wel op hun vaste zitplek blijven zitten.
 • De beperkingen voor de openingstijden van horecagelegenheden vervallen. Dit houdt in dat horecagelegenheden weer volgens hun reguliere openingstijden open kunnen. Dit geldt ook voor de beperking op de afhaaltijden.

Bron:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen