geen publiek bij sport

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

 Vanaf 29 september 18 uur geldt (in ieder geval tot dinsdag 20 oktober):

  • zijn toeschouwers niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Dit geldt ook voor ouders/verzorgers die kinderen naar de accommodatie brengen (chauffeurs bij een uitwedstrijd vallen onder teambegeleiding en mogen bij de wedstrijd blijven kijken). 
    Uitzonderingen mogen wij maken voor ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, die mogen wel worden toegelaten. Dat zijn bij Leiden Atletiek de ouders van de ultra mini’s en ouders van kinderen die komen proeftrainen. Dit is door de gemeente geaccepteerd net als de aanwezigheid van racerun ouders. Zonder deze ouders op de baan is het voor deze groepen niet mogelijk om te trainen in het kader van de sociale en fysieke veiligheid. Veel racerunners hebben zorg nodig die trainers niet kunnen bieden, nieuwe/jonge kinderen vinden het anders te spannend.
  • is ook onze sportkantine dicht;
  • geldt er een samenkomstgrootte van 30 personen (binnen) en 40 personen (buiten) en een maximale gezelschapsgrootte van vier personen. Deze groottes gelden gelukkig niet tijdens de sportbeoefening. Atleten mogen dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen voor atleten vanaf 13 jaar wel. Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd of training de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Het coronavirus is nog niet klaar met ons

Helaas is het Corona virus nog altijd onder ons, ook op onze club, en dat betekent dat wij ons allemaal nog altijd aan moeten passen.

Wij vragen je daarom je te houden aan de protocollen en in het bijzonder te letten op:

  •  het 1,5 meter afstand houden;
  • de kleurvakken indeling voor het verzamelen van de atleten;
  • het ventileren in het krachthonk: ramen en deuren open;
  • zaterdagochtend en woensdag houden we ons aan het eenrichtingsverkeer op de baan;
  • het schoonmaken van het werpmateriaal en de horden schoon te maken als er direct een andere groep na komt.

Als er één atleet is die positief is getest op het Coronavirus in een trainingsgroep dan is het advies voor de hele trainingsgroep om de gezondheidssituatie goed in de gaten te houden. Blijf thuis bij de door de overheid genoemde klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verlies van reuk of smaak, koorts of verhoging. Neem je verantwoordelijkheid als je weet dat iemand langer dan 15 minuten binnen de 1,5 meter is geweest. Dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft (10 dagen).

WC-protocol (poster)

Hoera er mag weer meer

Per 1 juli mag er van de Rijksoverheid weer meer. Leiden Atletiek maakt het weer mogelijk dat er binnen en buiten krachttraining kan plaatsvinden. Zie hiervoor het nieuwsbericht "Krachttraining binnen en buiten".

Ook de kantine kan weer worden gebruikt. We gaan voorzichtig opstarten v.a. 8 juli met een aantal trainingsgroepen die dan van het terras gebruik mogen maken. Er is daarvoor een contactpersoon per trainingsgroep die wordt geïnstrueerd hoe alles netjes volgens de regels moet gaan. Verder blijft de kantine gesloten. Dat geldt ook voor de toiletruimten daar. De WC in het krachthonk blijft het enige toilet dat gebruikt kan worden en daarvoor geldt het WC-protocol.

De kleedkamers blijven helaas nog gesloten zo lang we de 1,5 meter moeten hanteren.

Lees meer
Krachttraining TRAIN

Krachttraining binnen en buiten

Vanaf 1 juli kan er - onder voorwaarden! - weer binnen getraind worden in het krachthonk. Uitgangspunt is: ”Buiten wat kan, binnen wat moet”
Om drukte in het krachthonk te voorkomen en het besmettingsgevaar te verkleinen zullen activiteiten die buiten het krachthonk kunnen plaatsvinden buiten gedaan worden. Alleen
activiteiten die in het krachthonk moeten plaatsvinden, mogen daar ook plaatsvinden. Er passen maximaal 7 personen (d.i. inclusief de trainer) in het krachthonk. Er wordt dan ook volgens schema door de diverse trainingsgroepen o.l.v. hun trainer binnen en buiten getraind. Daarbij geldt het volgende protocol:

Lees meer

Atletiektrainingen in de 1,5 meter maatschappij

Atletiektraining in de 1,5 meter maatschappij vergt de nodige aanpassingen en daarmee creativiteit, flexibiliteit en organisatievermogen van trainers en atleten. In dit protocol staan de afspraken waar iedereen op én rond de baan zich aan moet houden. Het protocol is gebaseerd op de richtlijnen van NOC NSF, de Atletiekunie en de gemeente Leiden en door de Commissie Training en het bestuur opgesteld. Waar de eerder genoemde richtlijnen tekort schoten zijn waar mogelijk andere bronnen gebruikt of is getracht om tot consensus te komen.
Veel succes en plezier met de trainingen! Schroom niet om je vragen te stellen.

Lees meer

Jeugdtrainingen in de 1,5 meter maatschappij

Vorige week is al aangekondigd dat we deze week weer met trainingen gaan starten voor leden tot en met 18 jaar. Na de aankondiging zijn de verantwoordelijke bestuursleden samen met de trainingscoördinatoren aan de slag gegaan, om ervoor te zorgen dat er straks goed en veilig getraind kan worden. 

Lees meer