RaceRunning bij Leiden Atletiek

‘Atletiek is ook voor kinderen met een lichamelijke beperking’, vindt Leiden Atletiek en is voorjaar 2018 met RaceRunning begonnen voor jongeren tussen 6 en 20 jaar. Bij RaceRunning loopt of rent de atleet met een driewiel race loopfiets, zonder pedalen, maar wel met een zadel en een borststeun (foto). De RaceRunners zijn geschikt voor kinderen, die afhankelijk zijn van een rolstoel, een rollator of heel moeizaam lopen. Met de RaceRunner gaat er een wereld voor ze open.

In het begin heeft Leiden Atletiek RaceRunners kunnen lenen van RaceRunning Nederland. Deze RaceRunners zijn gesponsord door de NSGK. Leiden Atletiek heeft vervolgens alle mogelijke bronnen aangeboord om zelf tot aanschaf over te kunnen gaan. Dat is gelukt. Zo kregen wij een RaceRunner vanuit een eigen collecte; de Lastige Lijven Toertocht (LLTT) schaatste een bedrag bij een. Bij dat bedrag legde het NSGK en het Foppe Fonds een zelfde bedrag bij, waarmee wij drie RaceRunners konden kopen. Via de opbrengst van de Singelloop werd ons een RaceRunner gegund en tot slot kregen wij een vorstelijke bedrag via de subsidie Sportstimulering van de gemeente Leiden. Met deze laatste subsidie hebben wij niet alleen RaceRunners gekocht, maar ook een stalling kunnen realiseren en werd de accommodatie aangepast inclusief een in hoogte instelbare aankleedtafel. 

Na een proefperiode werden de eerste kinderen lid van Leiden Atletiek. Zij kregen allen een Leiden Atletiek RaceRunning shirt gesponsord door Stichting Nadja en de NSGK. Deze voorraad shirts is nog lang niet op en wij hopen dat veel kinderen onze RaceRunners volgen.

Trainer Dorus sponsorde een bedrag om leuke trainingsmaterialen te kopen om de trainingen zo afwisselend mogelijk te maken. Wij hebben een groep enthousiaste trainers, die allen trainerservaring hebben en ook de cursus RaceRunning hebben gevolgd.

Dit jaar hebben we al aan drie wedstrijden meegedaan: de Gouden Spike, 100m, beslist een hoogte punt; de Dirk Kuyt Foundation Beach Run, 1 km en op de avondinstuif bij Leiden Atletiek, 100m. 

Training
Elke woensdag en zaterdag wordt er getraind, ook in de vakantie. Het is mogelijk om één of beide trainingen te volgen.

Trainingstijden
De trainingstijden zijn: zaterdag van 13:30-14:30 uur en woensdag van 16:00-17:00 uur.

Leeftijd
In principe zijn de trainingsgroepen bedoeld voor jongeren tussen ongeveer 6-20 jaar. Met ouderen maken wij individuele afspraken, afhankelijk van de trainingsbehoefte.

Wilt u meer informatie over ons project RaceRunning bij Leiden Atletiek neem dan contact op met Raymond Goddijn. 
M. 06-44158142 
E. RaceRunning@leidenatletiek.nl

Wilt u meer informatie over RaceRunning kijk dan op: http://racerunning.nl/