RaceRunning bij Leiden Atletiek

‘Atletiek is ook voor kinderen met een lichamelijke beperking’, vindt Leiden Atletiek. In het voorjaar 2018 is er begonnen met RaceRunning voor jongeren tussen 6 en 20 jaar. Bij RaceRunning loopt of rent de atleet met een driewieler race loopfiets, zonder pedalen, maar wel met een zadel en een borststeun (foto). De RaceRunners zijn geschikt voor kinderen, die afhankelijk zijn van een rolstoel, een rollator of heel moeizaam lopen. Met de RaceRunner gaat er een wereld voor ze open.

 

In het begin heeft Leiden Atletiek RaceRunners kunnen lenen van RaceRunning Nederland. Deze RaceRunners zijn gesponsord door de Nederlandse Stichting voor Het Gehandicapte Kind (NSGK). Leiden Atletiek heeft vervolgens alle mogelijke bronnen aangeboord om zelf tot aanschaf over te kunnen gaan. Dat is gelukt dankzij de initiatiefneemster binnen onze club, Noortje van Kempen. 

Vanuit een eigen collecte binnen Leiden Atletiek konden wij onze eerste RaceRunner aanschaffen. Daarna konden we dankzij diverse sponsoren (Lastige Lijven Toertocht Haarlem, Singelloop Leiden, Zorg en Zekerheid Circuit en Leiden Road Runners Club) ons eigen “wagenpark” uitbreiden. Aanvullende bedragen voor aanschaf werden bijgelegd door het Foppe Fonds, de Dirk Kuijt Foundation en de NSGK.

Tot slot kregen wij een vorstelijke bedrag via de subsidie Sportstimulering van de gemeente Leiden. Met deze laatste subsidie hebben wij niet alleen een RaceRunners gekocht, maar ook een stalling kunnen realiseren en werd de accommodatie aangepast inclusief een in hoogte instelbare aankleedtafel.

Na een proefperiode werden in 2018 de eerste kinderen lid van Leiden Atletiek. 

Inmiddels trainen wij met een hechte en gezellige groep van in totaal 11 deelnemers variërend in de leeftijd van 7 tot en met 19 jaar (stand 1-1-2021). Een aantal deelnemers maakt gebruikt van de beschikbare RaceRunners van de club. Daarnaast bezitten een aantal deelnemers nu een eigen RaceRunner aangeschaft via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de eigen gemeente.

Wij hebben een groep enthousiaste trainers, die allen trainerservaring hebben en ook de bijscholingscursus RaceRunning van de Atletiek Unie hebben gevolgd of binnenkort zullen gaan volgen.

Naast de trainingen kan er inmiddels ook worden deelgenomen aan diverse wedstrijden in de loop van het jaar. Binnen Leiden Atletiek hebben we onderlinge wedstrijdjes en in het najaar kan worden deelgenomen aan de onderlinge clubkampioenschappen (meerkamp met loopnummers en een werponderdeel). 

Binnen de regio organiseren we met meerdere atletiekverenigingen de Dirk Kuijt Foundation Regiocompetitie RaceRunning. Hierbij worden afstanden gelopen variërend van 40 meter tot en met 1500 meter.  Inschrijving op meerdere afstanden (maximaal 3) is mogelijk. Per kalenderjaar zijn er zo drie wedstrijden in de regio. Deelname is uiteraard niet verplicht.

Training
Elke woensdag en zaterdag wordt er getraind, ook in de vakantie. Het is mogelijk om één of beide trainingen te volgen.

Trainingstijden
De trainingstijden zijn: zaterdag van 13:45-14:45 uur en woensdag van 16:00-17:00 uur.

Leeftijd
In principe zijn de trainingsgroepen bedoeld voor jongeren tussen de  6 en 20 jaar. Met ouderen maken wij individuele afspraken, afhankelijk van de trainingsbehoefte.

Wilt u meer informatie over RaceRunning bij Leiden Atletiek neem dan contact op met de coördinator Aangepast Sporten Leiden Atletiek Raymond Goddijn.
M. 06-44158142 
E. RaceRunning@leidenatletiek.nl

Wilt u meer informatie over RaceRunning kijk dan op: http://racerunning.nl/