Weg- en recreatieve atletiek

Leiden Atletiek biedt trainingen op verschillende niveaus aan. Voor iedere loper is er wel een trainingsgroep die aansluit bij zijn niveau en ambitie (recreatief of wedstrijdgericht).

Interesse om te komen trainen?

Bij de recreatieve loopgroepen (niveau 3) is iedereen welkom. De groepen trainen zowel op de atletiekbaan als op de weg. Enige getraindheid is daarvoor wel nodig. Het sociale aspect bij de recreatieve groepen neemt een belangrijke plaats in. Verder besteden we aandacht aan looptechniek en sport-specifieke trainingsvormen. Het deelnemen aan en trainen voor wedstrijden is zeker mogelijk. Naast deze recreatieve groepen zijn er ook groepen (niveau 1 en 2) die meer prestatie georiënteerd zijn waar de nadruk ligt op deelname aan wedstrijden.

Iedere trainer heeft een eigen aanpak (combinatie van trainingsvormen en sfeer). Leiden Atletiek werkt met gediplomeerde trainers. We hebben veilig en verantwoord trainen hoog in het vaandel staan. Binnen onze vereniging hebben wij regels over het gebruik van de baan en afspraken over hoe wij met elkaar omgaan. Iedereen die naar een training komt, wordt geacht zich hieraan te houden.

In het trainingsrooster staan de groepen, de trainingstijden en de contactgegevens van de trainers. Informatie over inschrijfgeld (contributie) en de manieren om lid te worden vind je achter deze link.

Mocht je nog vragen hebben of wil je een paar keer meetrainen, neem dan contact op met de trainer of de coördinator.

Downloads: